logo
unknown

speaking.broil.bullfight.bully.burial.burn.button.calculator.call

bully kelimesinin toplam 14 türkçe karşılığı olup ilk anlamı zorbalık anlamındadır.
Anlam Tür
kabadayı isim Toggle Remove
zorba isim Toggle Remove
belâlı isim Toggle Remove
kiralık haydut isim Toggle Remove
hücum isim Toggle Remove
harika sıfat Toggle Remove
mükemmel sıfat Toggle Remove
çok iyi sıfat Toggle Remove
zorbalık etmek fiil Toggle Remove
zulmetmek fiil Toggle Remove
zorlamak fiil Toggle Remove
aferin ünlem Toggle Remove
bravo ünlem Toggle Remove
zorbalık bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

..cancel.captivating.captive.captivity.capture.careless.carry

captive kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı esir anlamındadır.
Anlam Tür
esir isim  ilk anlam    Toggle Remove
tutsak isim Toggle Remove
mahkum isim Toggle Remove
baskı altında sıfat Toggle Remove
kısıtlanmış sıfat Toggle Remove
unknown

out.carve.casually.caution.cease.ceaseless.celebration.celebrity.census.ceremony.charge

carve kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı oymak anlamındadır.
Anlam Tür
oymak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hakketmek fiil Toggle Remove
kesmek fiil Toggle Remove
oyma ile süslemek fiil Toggle Remove
doğramak fiil Toggle Remove
keserek servis etmek fiil Toggle Remove
hakkaklık yapmak fiil Toggle Remove
oymacılık yapmak fiil Toggle Remove
unknown

assert.

assert kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı savunmak anlamındadır.
Anlam Tür
savunmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
söylemek fiil Toggle Remove
ileri sürmek fiil Toggle Remove
öne sürmek fiil Toggle Remove
iddia etmek fiil Toggle Remove
unknown

asset.

asset kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı varlık anlamındadır.
Anlam Tür
varlık isim  ilk anlam    Toggle Remove
mal isim Toggle Remove
mülk isim Toggle Remove
değerli şey isim Toggle Remove
unknown

assuage.

assuage kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dindirmek anlamındadır.
Anlam Tür
yatıştırmak fiil Toggle Remove
dindirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hafifletmek fiil Toggle Remove
bastırmak fiil Toggle Remove
unknown

astound.

astound kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şaşırtmak anlamındadır.
Anlam Tür
şaşırtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
afallatmak fiil Toggle Remove
hayret ettirmek fiil Toggle Remove
unknown

astray.

astray kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı fallen anlamındadır.
Anlam Tür
kötü yola düşmüş sıfat Toggle Remove
yanlış yola sapmış sıfat Toggle Remove
baştan çıkmış sıfat Toggle Remove
fallen bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

audacious.

audacious kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı cüretli anlamındadır.
Anlam Tür
cüretli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
cesur sıfat Toggle Remove
gözüpek sıfat Toggle Remove
küstah sıfat Toggle Remove
yürekli sıfat Toggle Remove
unknown

audible.

audible kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı duyulabilir anlamındadır.
Anlam Tür
duyulabilir sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
akustik sıfat Toggle Remove
işitilebilir sıfat Toggle Remove
unknown

augment.

augment kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı artırmak anlamındadır.
Anlam Tür
artırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çoğaltmak fiil Toggle Remove
uzatmak fiil Toggle Remove
büyütmek fiil Toggle Remove
artmak fiil Toggle Remove
büyümek fiil Toggle Remove
çoğalmak fiil Toggle Remove
uzamak fiil Toggle Remove
geçmiş zaman öneki isim Toggle Remove
unknown

autonomous.

autonomous kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı özerk anlamındadır.
Anlam Tür
özerk sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
otonom sıfat Toggle Remove
unknown

avarice.

avarice kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı açgözlülük anlamındadır.
Anlam Tür
açgözlülük isim  ilk anlam    Toggle Remove
para hırsı isim Toggle Remove
unknown

aversion.

aversion kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hoşlanmama anlamındadır.
Anlam Tür
nefret isim Toggle Remove
isteksizlik isim Toggle Remove
hoşlanmama isim  ilk anlam    Toggle Remove
sevmeme isim Toggle Remove
hoşnutsuzluk isim Toggle Remove
yıldızı barışmama isim Toggle Remove
iğrenç şey isim Toggle Remove
sevimsiz tip isim Toggle Remove
unknown

baffle.

baffle kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şaşırtmak anlamındadır.
Anlam Tür
şaşırtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
engel olmak fiil Toggle Remove
önlemek fiil Toggle Remove
boşa çıkarmak fiil Toggle Remove
şaşkına çevirmek fiil Toggle Remove
bozmak fiil Toggle Remove
zor gelmek fiil Toggle Remove
unknown

bald.

bald kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kel anlamındadır.
Anlam Tür
kel sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
saçsız sıfat Toggle Remove
dazlak sıfat Toggle Remove
kabak sıfat Toggle Remove
tüysüz sıfat Toggle Remove
yalın sıfat Toggle Remove
sade sıfat Toggle Remove
sıkıcı sıfat Toggle Remove
yavan sıfat Toggle Remove
yapraksız sıfat Toggle Remove
unknown

ban

ban.

ban kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yasaklamak anlamındadır.
Anlam Tür
yasaklamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
menetmek fiil Toggle Remove
boykot etmek fiil Toggle Remove
afaroz etmek fiil Toggle Remove
yasak isim Toggle Remove
vali isim Toggle Remove
unknown

bar

bar.

bar kelimesinin toplam 30 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bar anlamındadır.
Anlam Tür
bar isim  ilk anlam    Toggle Remove
baro isim Toggle Remove
çizgi isim Toggle Remove
kalıp isim Toggle Remove
engel isim Toggle Remove
avukatlık isim Toggle Remove
parmaklık isim Toggle Remove
meyhane isim Toggle Remove
demir çubuk isim Toggle Remove
bariyer isim Toggle Remove
avukatlar isim Toggle Remove
sürgü isim Toggle Remove
levrek isim Toggle Remove
yargı isim Toggle Remove
ışın isim Toggle Remove
engellemek fiil Toggle Remove
sürgülemek fiil Toggle Remove
hapsetmek fiil Toggle Remove
parmaklıkla çevirmek fiil Toggle Remove
parmaklık takmak fiil Toggle Remove
önünü kesmek fiil Toggle Remove
menetmek fiil Toggle Remove
yasaklamak fiil Toggle Remove
katmamak fiil Toggle Remove
saymamak fiil Toggle Remove
hoşlanmamak fiil Toggle Remove
çizgi yapmak fiil Toggle Remove
hariç edat Toggle Remove
saymazsak edat Toggle Remove
-den başka edat Toggle Remove
unknown

barricade.

barricade kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı barikat anlamındadır.
Anlam Tür
barikat isim  ilk anlam    Toggle Remove
siper isim Toggle Remove
engel isim Toggle Remove
barikat kurmak fiil Toggle Remove
barikat kurarak savunmak fiil Toggle Remove
unknown

beckon.

beckon kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı betoken anlamındadır.
Anlam Tür
baş işareti yapmak fiil Toggle Remove
işaret etmek fiil Toggle Remove
işaretle çağırmak fiil Toggle Remove
betoken bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

behaviour.

behaviour kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı davranış anlamındadır.
Anlam Tür
davranış bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

bellow.

bellow kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı feryat anlamındadır.
Anlam Tür
feryat isim  ilk anlam    Toggle Remove
bağırma isim Toggle Remove
böğürme isim Toggle Remove
böğürmek fiil Toggle Remove
bağırmak fiil Toggle Remove
feryat etmek fiil Toggle Remove
unknown

beneficiary.

beneficiary kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı lehtar anlamındadır.
Anlam Tür
lehtar isim  ilk anlam    Toggle Remove
hak sahibi isim Toggle Remove
yararlanan kimse isim Toggle Remove
unknown

beverage.

beverage kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı içecek anlamındadır.
Anlam Tür
içecek isim  ilk anlam    Toggle Remove
meşrubat isim Toggle Remove
unknown

bewilder.

bewilder kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şaşırtmak anlamındadır.
Anlam Tür
şaşırtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hayret ettirmek fiil Toggle Remove
sersemletmek fiil Toggle Remove
unknown

bicker.

bicker kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı atışmak anlamındadır.
Anlam Tür
atışmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çekişmek fiil Toggle Remove
tartışmak fiil Toggle Remove
şırıldamak fiil Toggle Remove
pırıldamak fiil Toggle Remove
titreşmek fiil Toggle Remove
unknown

bitter.

bitter kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı acı anlamındadır.
Anlam Tür
acı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
sert sıfat Toggle Remove
keskin sıfat Toggle Remove
şiddetli sıfat Toggle Remove
acılı sıfat Toggle Remove
yakıcı sıfat Toggle Remove
iliklere işleyen sıfat Toggle Remove
acılık isim Toggle Remove
keskinlik isim Toggle Remove
unknown

blame.

blame kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı suçlama anlamındadır.
Anlam Tür
suçlama isim  ilk anlam    Toggle Remove
suç isim Toggle Remove
kabahat isim Toggle Remove
kusur isim Toggle Remove
sorumluluk isim Toggle Remove
kınama isim Toggle Remove
ayıplama isim Toggle Remove
suçlamak fiil Toggle Remove
sorumlu tutmak fiil Toggle Remove
ayıplamak fiil Toggle Remove
kınamak fiil Toggle Remove
unknown

blandishment.

blandishment kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yağcılık anlamındadır.
Anlam Tür
yağcılık isim  ilk anlam    Toggle Remove
dil dökme isim Toggle Remove
unknown

bleak.

bleak kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kasvetli anlamındadır.
Anlam Tür
kasvetli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
umutsuz sıfat Toggle Remove
soğuk sıfat Toggle Remove
çıplak sıfat Toggle Remove
üzgün sıfat Toggle Remove
rüzgâr alan sıfat Toggle Remove
rüzgârlı sıfat Toggle Remove
inci balığı isim Toggle Remove
tatlısu sardalyası isim Toggle Remove
unknown

blend.

blend kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı harmanlamak anlamındadır.
Anlam Tür
karışım isim Toggle Remove
harman isim Toggle Remove
harmanlama isim Toggle Remove
karıştırmak fiil Toggle Remove
uyum sağlamak fiil Toggle Remove
karışmak fiil Toggle Remove
harmanlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kaynaşmak fiil Toggle Remove
unknown

blithe.

blithe kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şen anlamındadır.
Anlam Tür
neşeli sıfat Toggle Remove
şen sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
mutlu sıfat Toggle Remove
unknown

blizzard.

blizzard kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kar fırtınası anlamındadır.
Anlam Tür
kar fırtınası isim  ilk anlam    Toggle Remove
tipi isim Toggle Remove
snowstorm bilinmeyen Toggle Remove
unknown

blunder.

blunder kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gaf anlamındadır.
Anlam Tür
gaf isim  ilk anlam    Toggle Remove
pot isim Toggle Remove
falso isim Toggle Remove
gaf yapmak fiil Toggle Remove
pot kırmak fiil Toggle Remove
düşünmeden söylemek fiil Toggle Remove
tökezlemek fiil Toggle Remove
sendelemek fiil Toggle Remove
çam devirmek fiil Toggle Remove
unknown

blush.

blush kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kızarmak anlamındadır.
Anlam Tür
kızarmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yüzü kızarmak fiil Toggle Remove
utanmak fiil Toggle Remove
kırmızılaşmak fiil Toggle Remove
utanma isim Toggle Remove
yüz kızarması isim Toggle Remove
unknown

boulder.

boulder kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anlamındadır.
Anlam Tür
aşınmış kaya parçası isim Toggle Remove
unknown

boundary.

boundary kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sınır anlamındadır.
Anlam Tür
sınır isim  ilk anlam    Toggle Remove
hudut isim Toggle Remove
limit isim Toggle Remove
had isim Toggle Remove
unknown

boundless.

boundless kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sınırsız anlamındadır.
Anlam Tür
sınırsız sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
sonsuz sıfat Toggle Remove
engin sıfat Toggle Remove
unknown

brandish.

brandish kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı savurmak anlamındadır.
Anlam Tür
savurmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sallamak fiil Toggle Remove
unknown

brawl.

brawl kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kavga anlamındadır.
Anlam Tür
kavga isim  ilk anlam    Toggle Remove
hırgür isim Toggle Remove
tartışma isim Toggle Remove
gürül gürül akmak fiil Toggle Remove
kavga etmek fiil Toggle Remove
tartışmak fiil Toggle Remove
unknown

bribe.

bribe kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı rüşvet anlamındadır.
Anlam Tür
rüşvet isim  ilk anlam    Toggle Remove
rüşvet vermek fiil Toggle Remove
para yedirmek fiil Toggle Remove
ayartmak fiil Toggle Remove
unknown

brim.

brim kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ağız anlamındadır.
Anlam Tür
ağız isim  ilk anlam    Toggle Remove
kenar isim Toggle Remove
şapka siperi isim Toggle Remove
ağzına kadar dolu olmak fiil Toggle Remove
unknown

brink.

brink kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kenar anlamındadır.
Anlam Tür
kenar isim  ilk anlam    Toggle Remove
kıyı isim Toggle Remove
eşik isim Toggle Remove
ağız isim Toggle Remove
unknown

brittle.

brittle kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kırılgan anlamındadır.
Anlam Tür
kırılgan sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
gevrek sıfat Toggle Remove
kolay kırılır sıfat Toggle Remove
hassas sıfat Toggle Remove
nazik sıfat Toggle Remove
ince sıfat Toggle Remove
kıtır kıtır sıfat Toggle Remove
unknown

broom.

broom kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı süpürge anlamındadır.
Anlam Tür
süpürge isim  ilk anlam    Toggle Remove
katırtırnağı isim Toggle Remove
unknown

brutal.

brutal kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı acımasız anlamındadır.
Anlam Tür
acımasız sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
vahşi sıfat Toggle Remove
zalim sıfat Toggle Remove
sert sıfat Toggle Remove
kaba sıfat Toggle Remove
şiddetli sıfat Toggle Remove
gaddar sıfat Toggle Remove
yabani sıfat Toggle Remove
yontulmamış sıfat Toggle Remove
unknown

bump.

bump kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çarpmak anlamındadır.
Anlam Tür
çarpmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
toslamak fiil Toggle Remove
bindirmek fiil Toggle Remove
çarpışmak fiil Toggle Remove
yumru isim Toggle Remove
çarpma isim Toggle Remove
tümsek isim Toggle Remove
darbe isim Toggle Remove
çarpışma isim Toggle Remove
sarsıntı isim Toggle Remove
uçağın düzensiz devinimi isim Toggle Remove
küt zarf Toggle Remove
küt! ünlem Toggle Remove
unknown

cabal.

cabal kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı entrika anlamındadır.
Anlam Tür
komplo isim Toggle Remove
entrika isim  ilk anlam    Toggle Remove
hizip isim Toggle Remove
dolap isim Toggle Remove
dümen isim Toggle Remove
komplo kurmak fiil Toggle Remove
entrika çevirmek fiil Toggle Remove
dalavere veya hile yapmak fiil Toggle Remove
unknown

callous.

callous kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı duygusuz anlamındadır.
Anlam Tür
duygusuz sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
katı sıfat Toggle Remove
hissiz sıfat Toggle Remove
nasırlı sıfat Toggle Remove
şefkâtsiz sıfat Toggle Remove
nasır tutmak fiil Toggle Remove
duygusuzlaşmak fiil Toggle Remove
hissizleşmek fiil Toggle Remove