logo
unknown

The lonely become either thoughtful or empty

become kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı olmak anlamındadır.
Anlam Tür
olmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
haline gelmek fiil Toggle Remove
yaraşmak fiil Toggle Remove
kesilmek fiil Toggle Remove
yakışmak fiil Toggle Remove
uymak fiil Toggle Remove
-laşmak fiil Toggle Remove
güzel durmak fiil Toggle Remove
-leşmek fiil Toggle Remove
unknown

accountant.

accountant kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı muhasebeci anlamındadır.
Anlam Tür
muhasebeci isim  ilk anlam    Toggle Remove
sayman isim Toggle Remove
unknown

abandon.

abandon kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bırakmak anlamındadır.
Anlam Tür
vazgeçmek fiil Toggle Remove
bırakmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
terketmek fiil Toggle Remove
kesmek fiil Toggle Remove
yüzüstü bırakmak fiil Toggle Remove
kendinden geçme isim Toggle Remove
taşkınlık isim Toggle Remove
coşku isim Toggle Remove
unknown

abundant.

abundant kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bol anlamındadır.
Anlam Tür
bol sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
çok sıfat Toggle Remove
bereketli sıfat Toggle Remove
verimli sıfat Toggle Remove
dolu sıfat Toggle Remove
unknown

accomplish.

accomplish kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı başarmak anlamındadır.
Anlam Tür
başarmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yapmak fiil Toggle Remove
yerine getirmek fiil Toggle Remove
üstesinden gelmek fiil Toggle Remove
sonuçlandırmak fiil Toggle Remove
almak fiil Toggle Remove
unknown

accurate.

accurate kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı doğru anlamındadır.
Anlam Tür
doğru sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kesin sıfat Toggle Remove
tam sıfat Toggle Remove
unknown

achieve.

achieve kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ulaşmak anlamındadır.
Anlam Tür
ulaşmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
elde etmek fiil Toggle Remove
başarmak fiil Toggle Remove
gerçekleştirmek fiil Toggle Remove
erişmek fiil Toggle Remove
kazanmak fiil Toggle Remove
meydana getirmek fiil Toggle Remove
unknown

adapt.

adapt kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uyarlamak anlamındadır.
Anlam Tür
uyarlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
uymak fiil Toggle Remove
uydurmak fiil Toggle Remove
adapte etmek fiil Toggle Remove
alıntı yapmak fiil Toggle Remove
aktarmak fiil Toggle Remove
unknown

bolt.branch.break

break kelimesinin toplam 39 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kırmak anlamındadır.
Anlam Tür
kırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kesmek fiil Toggle Remove
bozmak fiil Toggle Remove
kırılmak fiil Toggle Remove
ara vermek fiil Toggle Remove
koparmak fiil Toggle Remove
kopmak fiil Toggle Remove
çiğnemek fiil Toggle Remove
kaçmak fiil Toggle Remove
parçalanmak fiil Toggle Remove
çözmek fiil Toggle Remove
bozdurmak fiil Toggle Remove
ihlal etmek fiil Toggle Remove
iflas etmek fiil Toggle Remove
uymamak fiil Toggle Remove
yenmek fiil Toggle Remove
fırlamak fiil Toggle Remove
dalmak fiil Toggle Remove
ağarmak fiil Toggle Remove
batırmak fiil Toggle Remove
patlamak fiil Toggle Remove
batmak fiil Toggle Remove
söylemek fiil Toggle Remove
yakın dövüşü bırakmak fiil Toggle Remove
ara isim Toggle Remove
mola isim Toggle Remove
kırma isim Toggle Remove
kırılma isim Toggle Remove
kırık isim Toggle Remove
fren isim Toggle Remove
çatlak isim Toggle Remove
kaçma isim Toggle Remove
fırsat isim Toggle Remove
firar isim Toggle Remove
teneffüs isim Toggle Remove
gaf isim Toggle Remove
pot isim Toggle Remove
ani fiyat düşüşü isim Toggle Remove
solo bölüm isim Toggle Remove
unknown

You should bring only a hand bag

bring kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı getirmek anlamındadır.
Anlam Tür
getirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kazandırmak fiil Toggle Remove
vermek fiil Toggle Remove
neden olmak fiil Toggle Remove
ikna etmek fiil Toggle Remove
razı etmek fiil Toggle Remove
unknown

out

out.carve.casually.caution.cease.ceaseless.celebration.celebrity.census.ceremony.charge

out kelimesinin toplam 51 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dışarı anlamındadır.
Anlam Tür
dışarı zarf  ilk anlam    Toggle Remove
dışarıda zarf Toggle Remove
dışarıya zarf Toggle Remove
çıkmış zarf Toggle Remove
bitmiş zarf Toggle Remove
kalmamış zarf Toggle Remove
açıkta zarf Toggle Remove
yüksek sesle zarf Toggle Remove
eskimiş zarf Toggle Remove
sönmüş zarf Toggle Remove
eksik zarf Toggle Remove
yıpranmış zarf Toggle Remove
sesli olarak zarf Toggle Remove
yeni çıkmış zarf Toggle Remove
modası geçmiş zarf Toggle Remove
bozulmuş zarf Toggle Remove
grevde zarf Toggle Remove
açığa çıkmış zarf Toggle Remove
uzakta zarf Toggle Remove
pratiğini yitirmiş zarf Toggle Remove
hatalı zarf Toggle Remove
dışarı ünlem  ilk anlam    Toggle Remove
defol ünlem Toggle Remove
çık dışarı ünlem Toggle Remove
çıkış isim Toggle Remove
kurtuluş isim Toggle Remove
aut isim Toggle Remove
atlanmış sözcük isim Toggle Remove
çıkar yol isim Toggle Remove
çizgi dışı isim Toggle Remove
çözüm isim Toggle Remove
çıkarmak fiil Toggle Remove
dışarı çıkarmak fiil Toggle Remove
kovmak fiil Toggle Remove
dışarı atmak fiil Toggle Remove
nakavt etmek fiil Toggle Remove
dışarıdaki sıfat Toggle Remove
dış sıfat Toggle Remove
işe yaramaz sıfat Toggle Remove
modası geçmiş sıfat Toggle Remove
uzaktaki sıfat Toggle Remove
muhalefet sıfat Toggle Remove
olanaksız sıfat Toggle Remove
daha iyi edat Toggle Remove
daha çok edat Toggle Remove
fazla edat Toggle Remove
büyük edat Toggle Remove
aşkın edat Toggle Remove
dışarı! ünlem Toggle Remove
defol! ünlem Toggle Remove
çık dışarı! ünlem Toggle Remove
unknown

buy

If it rains, I'll buy an umbrella

buy kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı satın almak anlamındadır.
Anlam Tür
satın almak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
almak fiil Toggle Remove
rüşvetle elde etmek fiil Toggle Remove
inanmak fiil Toggle Remove
pahasına elde etmek fiil Toggle Remove
kiralamak fiil Toggle Remove
satın alma gücü olmak fiil Toggle Remove
yutmak fiil Toggle Remove
satın alma isim Toggle Remove
unknown

abruptly

abruptly kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı aniden anlamındadır.
Anlam Tür
aniden zarf  ilk anlam    Toggle Remove
birdenbire zarf Toggle Remove
ansızın zarf Toggle Remove
beklenmedik bir şekilde zarf Toggle Remove
unknown

build.

build kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kurmak anlamındadır.
Anlam Tür
kurmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
inşa etmek fiil Toggle Remove
yapmak fiil Toggle Remove
örmek fiil Toggle Remove
inşaatçılık yapmak fiil Toggle Remove
güvenmek fiil Toggle Remove
bel bağlamak fiil Toggle Remove
toplamak fiil Toggle Remove
toplanmak fiil Toggle Remove
kümelenmek fiil Toggle Remove
yapı isim Toggle Remove
vücut yapısı isim Toggle Remove
yaradılış isim Toggle Remove
unknown

blame.

blame kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı suçlama anlamındadır.
Anlam Tür
suçlama isim  ilk anlam    Toggle Remove
suç isim Toggle Remove
kabahat isim Toggle Remove
kusur isim Toggle Remove
sorumluluk isim Toggle Remove
kınama isim Toggle Remove
ayıplama isim Toggle Remove
suçlamak fiil Toggle Remove
sorumlu tutmak fiil Toggle Remove
ayıplamak fiil Toggle Remove
kınamak fiil Toggle Remove
unknown

blunder.

blunder kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gaf anlamındadır.
Anlam Tür
gaf isim  ilk anlam    Toggle Remove
pot isim Toggle Remove
falso isim Toggle Remove
gaf yapmak fiil Toggle Remove
pot kırmak fiil Toggle Remove
düşünmeden söylemek fiil Toggle Remove
tökezlemek fiil Toggle Remove
sendelemek fiil Toggle Remove
çam devirmek fiil Toggle Remove
unknown

boundary.

boundary kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sınır anlamındadır.
Anlam Tür
sınır isim  ilk anlam    Toggle Remove
hudut isim Toggle Remove
limit isim Toggle Remove
had isim Toggle Remove
unknown

bump.

bump kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çarpmak anlamındadır.
Anlam Tür
çarpmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
toslamak fiil Toggle Remove
bindirmek fiil Toggle Remove
çarpışmak fiil Toggle Remove
yumru isim Toggle Remove
çarpma isim Toggle Remove
tümsek isim Toggle Remove
darbe isim Toggle Remove
çarpışma isim Toggle Remove
sarsıntı isim Toggle Remove
uçağın düzensiz devinimi isim Toggle Remove
küt zarf Toggle Remove
küt! ünlem Toggle Remove
unknown

acute.

acute kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı akut anlamındadır.
Anlam Tür
akut sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
keskin sıfat Toggle Remove
şiddetli sıfat Toggle Remove
dar sıfat Toggle Remove
sivri sıfat Toggle Remove
aşırı sıfat Toggle Remove
ilerlemiş sıfat Toggle Remove
unknown

acknowledgement.

acknowledgement kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı onay anlamındadır.
Anlam Tür
onay bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

accused.

accused kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sanık anlamındadır.
Anlam Tür
sanık isim  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

accustomed.

accustomed kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı alışık anlamındadır.
Anlam Tür
alışık sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
alışkın sıfat Toggle Remove
alışılmış sıfat Toggle Remove
alışmış sıfat Toggle Remove
unknown

accord.

accord kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anlaşma anlamındadır.
Anlam Tür
uyum isim Toggle Remove
anlaşma isim  ilk anlam    Toggle Remove
uzlaşma isim Toggle Remove
ahenk isim Toggle Remove
birleşme isim Toggle Remove
uymak fiil Toggle Remove
vermek fiil Toggle Remove
uyum sağlamak fiil Toggle Remove
bağdaşmak fiil Toggle Remove
unknown

accordingly.

accordingly kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı göre anlamındadır.
Anlam Tür
göre zarf  ilk anlam    Toggle Remove
gereğince zarf Toggle Remove
bu nedenle zarf Toggle Remove
bu yüzden zarf Toggle Remove
unknown

abstract.

abstract kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı soyut anlamındadır.
Anlam Tür
soyut sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kuramsal sıfat Toggle Remove
abstre sıfat Toggle Remove
teorik sıfat Toggle Remove
özet isim Toggle Remove
soyut düşünce isim Toggle Remove
soyutlamak fiil Toggle Remove
özetlemek fiil Toggle Remove
aşırmak fiil Toggle Remove
çalmak fiil Toggle Remove
özet çıkarmak fiil Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
damıtmak fiil Toggle Remove
unknown

absurd.

absurd kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı saçma anlamındadır.
Anlam Tür
saçma sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
anlamsız sıfat Toggle Remove
abes sıfat Toggle Remove
mantıksız sıfat Toggle Remove
olanaksız sıfat Toggle Remove
ipe sapa gelmez sıfat Toggle Remove
unknown

absolute.

absolute kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kesin anlamındadır.
Anlam Tür
kesin sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
salt sıfat Toggle Remove
tam sıfat Toggle Remove
saf sıfat Toggle Remove
kayıtsız şartsız sıfat Toggle Remove
sınırsız sıfat Toggle Remove
mutlâk sıfat Toggle Remove
katışıksız sıfat Toggle Remove
unknown

abrogate.

abrogate kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı feshetmek anlamındadır.
Anlam Tür
feshetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
iptal etmek fiil Toggle Remove
yürürlükten kaldırmak fiil Toggle Remove
unknown

backtrack.

backtrack kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı vazgeçmek anlamındadır.
Anlam Tür
vazgeçmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sözünden dönmek fiil Toggle Remove
sarfınazar etmek fiil Toggle Remove
aynı yoldan geri dönmek fiil Toggle Remove
unknown

balance.

balance kelimesinin toplam 23 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dengelemek anlamındadır.
Anlam Tür
dengelemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
dengelenmek fiil Toggle Remove
dengede tutmak fiil Toggle Remove
dengeli olmak fiil Toggle Remove
tartmak fiil Toggle Remove
düşünmek fiil Toggle Remove
denk gelmek fiil Toggle Remove
denklemek fiil Toggle Remove
karşılaştırmak fiil Toggle Remove
denk olmak fiil Toggle Remove
eşitlenmek fiil Toggle Remove
salınmak fiil Toggle Remove
dalgalanmak fiil Toggle Remove
inip çıkmak fiil Toggle Remove
denge isim Toggle Remove
bakiye isim Toggle Remove
bilanço isim Toggle Remove
balans isim Toggle Remove
terazi isim Toggle Remove
kalan isim Toggle Remove
denklik isim Toggle Remove
uyum isim Toggle Remove
ruhsal denge isim Toggle Remove
unknown

brighten.

brighten kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı aydınlatmak anlamındadır.
Anlam Tür
aydınlatmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
parlatmak fiil Toggle Remove
aydınlanmak fiil Toggle Remove
neşelendirmek fiil Toggle Remove
canlanmak fiil Toggle Remove
aklamak fiil Toggle Remove
unknown

budget.

budget kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bütçe anlamındadır.
Anlam Tür
bütçe isim  ilk anlam    Toggle Remove
stok isim Toggle Remove
mali program isim Toggle Remove
yığın isim Toggle Remove
bütçe yapmak fiil Toggle Remove
ayarlamak fiil Toggle Remove
unknown

bury.

bury kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gömmek anlamındadır.
Anlam Tür
gömmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
gizlemek fiil Toggle Remove
defnetmek fiil Toggle Remove
saklamak fiil Toggle Remove
toprağa vermek fiil Toggle Remove
örtmek fiil Toggle Remove
cenazeyi kaldırmak fiil Toggle Remove
daldırmak fiil Toggle Remove
unknown

burglar.

burglar kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hırsız anlamındadır.
Anlam Tür
hırsız isim  ilk anlam    Toggle Remove
soyguncu isim Toggle Remove
ev hırsızı isim Toggle Remove
unknown

brutality.

brutality kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gaddarlık anlamındadır.
Anlam Tür
gaddarlık isim  ilk anlam    Toggle Remove
vahşilik isim Toggle Remove
unknown

bruise.

bruise kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çürük anlamındadır.
Anlam Tür
çürük isim  ilk anlam    Toggle Remove
yara isim Toggle Remove
bere isim Toggle Remove
ezik isim Toggle Remove
berelemek fiil Toggle Remove
zedelemek fiil Toggle Remove
dövmek fiil Toggle Remove
yaralanmak fiil Toggle Remove
yaralamak fiil Toggle Remove
hırpalamak fiil Toggle Remove
vurmak fiil Toggle Remove
berelenmek fiil Toggle Remove
unknown

briefly.

briefly kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kısaca anlamındadır.
Anlam Tür
kısaca zarf  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

breakthrough.

breakthrough kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı buluş anlamındadır.
Anlam Tür
buluş isim  ilk anlam    Toggle Remove
cepheyi yarıp geçme isim Toggle Remove
unknown

bound.

bound kelimesinin toplam 21 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bağlı anlamındadır.
Anlam Tür
bağlı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
zorunlu sıfat Toggle Remove
mecbur sıfat Toggle Remove
gitmek üzere sıfat Toggle Remove
engellenen sıfat Toggle Remove
nedeniyle sıfat Toggle Remove
yola çıkmış sıfat Toggle Remove
sınır isim Toggle Remove
sıçrama isim Toggle Remove
fırlama isim Toggle Remove
zıplama isim Toggle Remove
sekme isim Toggle Remove
avut isim Toggle Remove
yasak bölge isim Toggle Remove
sınırlamak fiil Toggle Remove
zıplamak fiil Toggle Remove
zıplaya zıplaya gitmek fiil Toggle Remove
sıçramak fiil Toggle Remove
sekip geri gelmek fiil Toggle Remove
sınırlarını çizmek fiil Toggle Remove
kısıtlamak fiil Toggle Remove
unknown

border.

border kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sınır anlamındadır.
Anlam Tür
sınır isim  ilk anlam    Toggle Remove
kenar isim Toggle Remove
hudut isim Toggle Remove
tarh isim Toggle Remove
kenar süsü isim Toggle Remove
sınır koymak fiil Toggle Remove
çerçevelemek fiil Toggle Remove
sınır komşusu olmak fiil Toggle Remove
bitişik olmak fiil Toggle Remove
demeye gelmek fiil Toggle Remove
benzer olmak fiil Toggle Remove
unknown

boost.

boost kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı artırmak anlamındadır.
Anlam Tür
artırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yükseltmek fiil Toggle Remove
yukarıya itmek fiil Toggle Remove
kaldırmak fiil Toggle Remove
övmek fiil Toggle Remove
reklâmını yapmak fiil Toggle Remove
voltajını yükseltmek fiil Toggle Remove
artırma isim Toggle Remove
yükseltme isim Toggle Remove
destekleme isim Toggle Remove
yardım etme isim Toggle Remove
propaganda isim Toggle Remove
reklamını yapma isim Toggle Remove
unknown

bloom.

bloom kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çiçeklenme anlamındadır.
Anlam Tür
çiçeklenme isim  ilk anlam    Toggle Remove
çiçek açma isim Toggle Remove
gençlik isim Toggle Remove
tazelik isim Toggle Remove
hayatın baharı isim Toggle Remove
hamdemir isim Toggle Remove
demir külçesi isim Toggle Remove
çiçek açmak fiil Toggle Remove
çiçeklenmek fiil Toggle Remove
dinç olmak fiil Toggle Remove
güzelleşmek fiil Toggle Remove
serpilmek fiil Toggle Remove
külçe haline getirmek fiil Toggle Remove
unknown

blossom.

blossom kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çiçek anlamındadır.
Anlam Tür
çiçek isim  ilk anlam    Toggle Remove
ağaç çiçeği isim Toggle Remove
gelişmek fiil Toggle Remove
çiçek açmak fiil Toggle Remove
çiçeklenmek fiil Toggle Remove
unknown

blink.

blink kelimesinin toplam 14 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kırpmak anlamındadır.
Anlam Tür
kırpmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
göz kırpmak fiil Toggle Remove
kırpıştırmak fiil Toggle Remove
görmemezlikten gelmek fiil Toggle Remove
ışıldamak fiil Toggle Remove
göz yummak fiil Toggle Remove
titreşerek parlamak fiil Toggle Remove
parlamak fiil Toggle Remove
göz ardı etmek fiil Toggle Remove
nazar isim Toggle Remove
gözünü kırpıştırma isim Toggle Remove
parıltı isim Toggle Remove
ışıltı isim Toggle Remove
bakış isim Toggle Remove
unknown

benefit.

benefit kelimesinin toplam 15 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yarar anlamındadır.
Anlam Tür
fayda isim Toggle Remove
yarar isim  ilk anlam    Toggle Remove
kazanç isim Toggle Remove
avantaj isim Toggle Remove
menfaat isim Toggle Remove
kâr isim Toggle Remove
çıkar isim Toggle Remove
hak isim Toggle Remove
ayrıcalık isim Toggle Remove
yardım parası isim Toggle Remove
yardım toplama faaliyeti isim Toggle Remove
yararlanmak fiil Toggle Remove
faydası olmak fiil Toggle Remove
yararı dokunmak fiil Toggle Remove
yaramak fiil Toggle Remove
unknown

beneficial.

beneficial kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yararlı anlamındadır.
Anlam Tür
yararlı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
faydalı sıfat Toggle Remove
hayırlı sıfat Toggle Remove
kazançlı sıfat Toggle Remove
kârlı sıfat Toggle Remove
mülkten yararlanma hakkıyla ilgili sıfat Toggle Remove