logo
unknown

with.collapse.collapsible.collar.colleague.collide

colleague kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iş arkadaşı anlamındadır.
Anlam Tür
iş arkadaşı isim  ilk anlam    Toggle Remove
meslektaş isim Toggle Remove
unknown

with.commence.comment

commence kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı başlamak anlamındadır.
Anlam Tür
başlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
başlatmak fiil Toggle Remove
dava açmak fiil Toggle Remove
doktora derecesi almak fiil Toggle Remove
yüksek lisans almak fiil Toggle Remove
unknown

(with).compose.compound.comprise.compute.conceal.

conceal kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gizlemek anlamındadır.
Anlam Tür
gizlemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
saklamak fiil Toggle Remove
örtmek fiil Toggle Remove
örtbas etmek fiil Toggle Remove
unknown

conceive as.conclude.conclusion.condition.conditionally.conduct.conduct.confess.confident

confident kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı emin anlamındadır.
Anlam Tür
emin sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
güvenli sıfat Toggle Remove
kendine güvenen sıfat Toggle Remove
inançlı sıfat Toggle Remove
atak sıfat Toggle Remove
kuşkusuz sıfat Toggle Remove
cüretli sıfat Toggle Remove
unknown

(of).confine

confine kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sınırlamak anlamındadır.
Anlam Tür
sınırlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hapsetmek fiil Toggle Remove
kapamak fiil Toggle Remove
tutmak fiil Toggle Remove
loğusa olmak fiil Toggle Remove
sınır isim Toggle Remove
unknown

constantly.

constantly kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sürekli anlamındadır.
Anlam Tür
sık sık zarf Toggle Remove
sıkça zarf Toggle Remove
sürekli bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

contract.

contract kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sözleşme anlamındadır.
Anlam Tür
sözleşme isim  ilk anlam    Toggle Remove
kontrat isim Toggle Remove
anlaşma isim Toggle Remove
mukavele isim Toggle Remove
parça başı iş anlaşması isim Toggle Remove
sözleşme yapmak fiil Toggle Remove
daraltmak fiil Toggle Remove
kontrat yapmak fiil Toggle Remove
kasılmak fiil Toggle Remove
kasmak fiil Toggle Remove
daralmak fiil Toggle Remove
unknown

conventional.

conventional kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı geleneksel anlamındadır.
Anlam Tür
geleneksel sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
konvensiyonel sıfat Toggle Remove
basmakalıp sıfat Toggle Remove
beylik sıfat Toggle Remove
atomik olmayan sıfat Toggle Remove
unknown

cast.

cast kelimesinin toplam 37 türkçe karşılığı olup ilk anlamı döküm anlamındadır.
Anlam Tür
döküm isim  ilk anlam    Toggle Remove
oyuncular isim Toggle Remove
alçı isim Toggle Remove
atma isim Toggle Remove
kalıp isim Toggle Remove
rol dağıtımı isim Toggle Remove
biçim isim Toggle Remove
fırlatma isim Toggle Remove
zarda gelen sayı isim Toggle Remove
dökümcülük isim Toggle Remove
cins isim Toggle Remove
tip isim Toggle Remove
çeşit isim Toggle Remove
eğrilik isim Toggle Remove
çarpıklık isim Toggle Remove
voli isim Toggle Remove
olta iğnesi isim Toggle Remove
zoka isim Toggle Remove
boşaltım isim Toggle Remove
ton isim Toggle Remove
nüans isim Toggle Remove
az bir miktar isim Toggle Remove
rol alanlar isim Toggle Remove
yöntem isim Toggle Remove
atmak fiil Toggle Remove
fırlatmak fiil Toggle Remove
dökmek fiil Toggle Remove
kehanette bulunmak fiil Toggle Remove
erken doğum yapmak fiil Toggle Remove
rol dağıtımı yapmak fiil Toggle Remove
rol vermek fiil Toggle Remove
biçim vermek fiil Toggle Remove
kalıba dökmek fiil Toggle Remove
yem atmak fiil Toggle Remove
kusmak fiil Toggle Remove
eğrilmek fiil Toggle Remove
kokuyu takip etmek fiil Toggle Remove
unknown

castigate.

castigate kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı azarlamak anlamındadır.
Anlam Tür
kınamak fiil Toggle Remove
azarlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
cezalandırmak fiil Toggle Remove
dövmek fiil Toggle Remove
unknown

cataclysm.

cataclysm kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tufan anlamındadır.
Anlam Tür
tufan isim  ilk anlam    Toggle Remove
afet isim Toggle Remove
felâket isim Toggle Remove
karışıklık isim Toggle Remove
yerkabuğundaki ani ve aşırı değişme isim Toggle Remove
unknown

chaos.

chaos kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kaos anlamındadır.
Anlam Tür
kaos isim  ilk anlam    Toggle Remove
kargaşa isim Toggle Remove
karışıklık isim Toggle Remove
keşmekeş isim Toggle Remove
unknown

chasm.

chasm kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uçurum anlamındadır.
Anlam Tür
uçurum isim  ilk anlam    Toggle Remove
yarık isim Toggle Remove
kanyon isim Toggle Remove
boşluk isim Toggle Remove
duygusal farklılık isim Toggle Remove
ara isim Toggle Remove
unknown

chaste.

chaste kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iffetli anlamındadır.
Anlam Tür
iffetli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
temiz sıfat Toggle Remove
sade sıfat Toggle Remove
nezih sıfat Toggle Remove
erdemli sıfat Toggle Remove
gösterişsiz sıfat Toggle Remove
unknown

chilly.

chilly kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı soğuk anlamındadır.
Anlam Tür
soğuk sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
serin sıfat Toggle Remove
unknown

chore.

chore kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anlamındadır.
Anlam Tür
sıkıcı iş isim Toggle Remove
günlük ev işi isim Toggle Remove
zevksiz iş isim Toggle Remove
unknown

chum.

chum kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı oda arkadaşı anlamındadır.
Anlam Tür
ahbap isim Toggle Remove
oda arkadaşı isim  ilk anlam    Toggle Remove
arkadaş isim Toggle Remove
canciğer dost isim Toggle Remove
yem olarak kullanılan balık parçaları isim Toggle Remove
oda arkadaşı olmak fiil Toggle Remove
yakın arkadaş olmak fiil Toggle Remove
unknown

cider.

cider kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı elma şarabı anlamındadır.
Anlam Tür
elma şarabı isim  ilk anlam    Toggle Remove
elma suyu isim Toggle Remove
elma şırası isim Toggle Remove
unknown

clamorous.

clamorous kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gürültülü anlamındadır.
Anlam Tür
gürültülü sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
patırtılı sıfat Toggle Remove
yaygaracı sıfat Toggle Remove
unknown

clap.

clap kelimesinin toplam 17 türkçe karşılığı olup ilk anlamı alkış anlamındadır.
Anlam Tür
alkış isim  ilk anlam    Toggle Remove
belsoğukluğu isim Toggle Remove
el çırpma isim Toggle Remove
alkış sesi isim Toggle Remove
patlama sesi isim Toggle Remove
hafifçe vurma isim Toggle Remove
gümbürtü isim Toggle Remove
gürleme isim Toggle Remove
alkışlamak fiil Toggle Remove
çırpmak fiil Toggle Remove
el çırpmak fiil Toggle Remove
vurmak fiil Toggle Remove
çarpmak fiil Toggle Remove
hafifçe vurmak fiil Toggle Remove
dokunmak fiil Toggle Remove
yerine koymak fiil Toggle Remove
oturtmak fiil Toggle Remove
unknown

clemency.

clemency kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hoşgörü anlamındadır.
Anlam Tür
merhamet isim Toggle Remove
hoşgörü isim  ilk anlam    Toggle Remove
ılımanlık isim Toggle Remove
ılımlılık isim Toggle Remove
uysallık isim Toggle Remove
şefkât isim Toggle Remove
unknown

cluttered.

cluttered kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı darmadağın anlamındadır.
Anlam Tür
darmadağın sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

coerce.

coerce kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı zorlamak anlamındadır.
Anlam Tür
zorlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
mecbur etmek fiil Toggle Remove
baskı yapmak fiil Toggle Remove
baskı altında tutmak fiil Toggle Remove
unknown

cogent.

cogent kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ikna edici anlamındadır.
Anlam Tür
ikna edici sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
inandırıcı sıfat Toggle Remove
unknown

colloquy.

colloquy kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı diyalog anlamındadır.
Anlam Tür
diyalog isim  ilk anlam    Toggle Remove
karşılıklı konuşma isim Toggle Remove
unknown

commend.

commend kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı övmek anlamındadır.
Anlam Tür
övmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
emanet etmek fiil Toggle Remove
saygılarını sunmak fiil Toggle Remove
tavsiye etmek fiil Toggle Remove
methetmek fiil Toggle Remove
unknown

compassion.

compassion kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı merhamet anlamındadır.
Anlam Tür
merhamet isim  ilk anlam    Toggle Remove
sevgi isim Toggle Remove
acıma isim Toggle Remove
sevecenlik isim Toggle Remove
şefkât isim Toggle Remove
unknown

complex.

complex kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı karmaşık anlamındadır.
Anlam Tür
karmaşık sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kompleks sıfat Toggle Remove
karışık sıfat Toggle Remove
komplike sıfat Toggle Remove
bileşik sıfat Toggle Remove
kompleks isim Toggle Remove
site isim Toggle Remove
blok isim Toggle Remove
bileşik şey isim Toggle Remove
karışık şey isim Toggle Remove
unknown

complexion.

complexion kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı cilt anlamındadır.
Anlam Tür
cilt isim  ilk anlam    Toggle Remove
ten rengi isim Toggle Remove
gidişat isim Toggle Remove
yön isim Toggle Remove
görünüm isim Toggle Remove
renk isim Toggle Remove
unknown

compliment.

compliment kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iltifat anlamındadır.
Anlam Tür
iltifat isim  ilk anlam    Toggle Remove
övgü isim Toggle Remove
kompliman isim Toggle Remove
hayranlık isim Toggle Remove
saygı isim Toggle Remove
iyi dilekler isim Toggle Remove
övmek fiil Toggle Remove
unknown

compulsory.

compulsory kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı zorunlu anlamındadır.
Anlam Tür
zorunlu sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
mecburi sıfat Toggle Remove
zorlayıcı sıfat Toggle Remove
unknown

concoct.

concoct kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uydurmak anlamındadır.
Anlam Tür
uydurmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hazırlamak fiil Toggle Remove
karıştırmak fiil Toggle Remove
uyduruvermek fiil Toggle Remove
unknown

concord.

concord kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uyum anlamındadır.
Anlam Tür
anlaşma isim Toggle Remove
uyum isim  ilk anlam    Toggle Remove
uygunluk isim Toggle Remove
barış isim Toggle Remove
armoni isim Toggle Remove
harmoni isim Toggle Remove
hızlı ve lüks uçak isim Toggle Remove
unknown

concurrence.

concurrence kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı elbirliği anlamındadır.
Anlam Tür
elbirliği isim  ilk anlam    Toggle Remove
uyuşma isim Toggle Remove
fikir birliği isim Toggle Remove
rastlantı isim Toggle Remove
kesişim isim Toggle Remove
zamanlaması rastlama isim Toggle Remove
kesişme noktası isim Toggle Remove
unknown

condone.

condone kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı affetmek anlamındadır.
Anlam Tür
affetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
göz yummak fiil Toggle Remove
örtmek fiil Toggle Remove
telafi etmek fiil Toggle Remove
unknown

confide.

confide kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı güvenmek anlamındadır.
Anlam Tür
güvenmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sır vermek fiil Toggle Remove
emanet etmek fiil Toggle Remove
sır açmak fiil Toggle Remove
teslim etmek fiil Toggle Remove
unknown

confiscate.

confiscate kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı haczetmek anlamındadır.
Anlam Tür
haczetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kanunen el koymak fiil Toggle Remove
kamulaştırmak fiil Toggle Remove
istimlak etmek fiil Toggle Remove
unknown

congeal.

congeal kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı donmak anlamındadır.
Anlam Tür
donmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
dondurmak fiil Toggle Remove
pıhtılaşmak fiil Toggle Remove
pıhtılaştırmak fiil Toggle Remove
katılaşmak fiil Toggle Remove
unknown

congenial.

congenial kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hoş anlamındadır.
Anlam Tür
hoş sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
uygun sıfat Toggle Remove
uyumlu sıfat Toggle Remove
sempatik sıfat Toggle Remove
cana yakın sıfat Toggle Remove
kafa dengi sıfat Toggle Remove
unknown

congenital.

congenital kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı doğuştan anlamındadır.
Anlam Tür
doğuştan sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
yaradılıştan olan sıfat Toggle Remove
unknown

congestion.

congestion kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tıkanıklık anlamındadır.
Anlam Tür
tıkanıklık isim  ilk anlam    Toggle Remove
sıkışıklık isim Toggle Remove
kalabalık isim Toggle Remove
yoğunluk isim Toggle Remove
izdiham isim Toggle Remove
kan toplanması isim Toggle Remove
kan hücumu isim Toggle Remove
unknown

conjecture.

conjecture kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı varsayım anlamındadır.
Anlam Tür
varsayım isim  ilk anlam    Toggle Remove
tahmin isim Toggle Remove
tahmin etmek fiil Toggle Remove
zannetmek fiil Toggle Remove
varsaymak fiil Toggle Remove
kestirmek fiil Toggle Remove
sanmak fiil Toggle Remove
unknown

conscientious.

conscientious kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı vicdanlı anlamındadır.
Anlam Tür
dürüst sıfat Toggle Remove
vicdanlı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
insaflı sıfat Toggle Remove
hakçı sıfat Toggle Remove
unknown

contaminated.

contaminated kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kirlenmiş anlamındadır.
Anlam Tür
kirlenmiş sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
bozulmuş sıfat Toggle Remove
unknown

conversion.

conversion kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dönüştürme anlamındadır.
Anlam Tür
dönüştürme isim  ilk anlam    Toggle Remove
çevirme isim Toggle Remove
değiştirme isim Toggle Remove
dönme isim Toggle Remove
din değiştirme isim Toggle Remove
sayı isim Toggle Remove
evirtim isim Toggle Remove
sayı yapma isim Toggle Remove
unknown

core.

core kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çekirdek anlamındadır.
Anlam Tür
çekirdek isim  ilk anlam    Toggle Remove
göbek isim Toggle Remove
öz isim Toggle Remove
isim Toggle Remove
dolgu isim Toggle Remove
meyve göbeği isim Toggle Remove
göbeğini almak fiil Toggle Remove
içini çıkarmak fiil Toggle Remove
unknown

coward.

coward kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı korkak anlamındadır.
Anlam Tür
korkak isim  ilk anlam    Toggle Remove
ödlek kimse isim Toggle Remove
korkak sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
ödlek sıfat Toggle Remove
tabansız sıfat Toggle Remove
unknown

crave.

crave kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yalvarmak anlamındadır.
Anlam Tür
yalvarmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çok istemek fiil Toggle Remove
can atmak fiil Toggle Remove
hasret olmak fiil Toggle Remove
unknown

credulous.

credulous kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı saf anlamındadır.
Anlam Tür
saf sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
her şeye inanan sıfat Toggle Remove
unknown

creed.

creed kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı inanç anlamındadır.
Anlam Tür
inanç isim  ilk anlam    Toggle Remove
mezhep isim Toggle Remove
iman isim Toggle Remove
itikat isim Toggle Remove
öğreti isim Toggle Remove