logo
unknown

decline.

decline kelimesinin toplam 22 türkçe karşılığı olup ilk anlamı düşüş anlamındadır.
Anlam Tür
düşüş isim  ilk anlam    Toggle Remove
gerileme isim Toggle Remove
azalma isim Toggle Remove
çöküş isim Toggle Remove
çökme isim Toggle Remove
batma isim Toggle Remove
yolun sonu isim Toggle Remove
güçten düşüren hastalık isim Toggle Remove
çevirmek fiil Toggle Remove
azalmak fiil Toggle Remove
geri çevirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çökmek fiil Toggle Remove
düşmek fiil Toggle Remove
çekmek fiil Toggle Remove
çekilmek fiil Toggle Remove
zayıflamak fiil Toggle Remove
batmak fiil Toggle Remove
kabul etmemek fiil Toggle Remove
çürümek fiil Toggle Remove
eğimi olmak fiil Toggle Remove
bozulmak fiil Toggle Remove
eğmek fiil Toggle Remove
unknown

dedicate.

dedicate kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı adamak anlamındadır.
Anlam Tür
adamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
vermek fiil Toggle Remove
tahsis etmek fiil Toggle Remove
ithaf etmek fiil Toggle Remove
hizmete sunmak fiil Toggle Remove
unknown

defect.

defect kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kusur anlamındadır.
Anlam Tür
kusur isim  ilk anlam    Toggle Remove
arıza isim Toggle Remove
bozukluk isim Toggle Remove
eksiklik isim Toggle Remove
sakatlık isim Toggle Remove
noksan isim Toggle Remove
özür isim Toggle Remove
ayrılmak fiil Toggle Remove
döneklik etmek fiil Toggle Remove
kaçmak fiil Toggle Remove
iltica etmek fiil Toggle Remove
sığınmak fiil Toggle Remove
unknown

demolish.

demolish kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yıkmak anlamındadır.
Anlam Tür
yıkmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
imha etmek fiil Toggle Remove
tahrip etmek fiil Toggle Remove
yiyip bitirmek fiil Toggle Remove
unknown

detect.

detect kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı belirlemek anlamındadır.
Anlam Tür
belirlemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ortaya çıkarmak fiil Toggle Remove
farketmek fiil Toggle Remove
sezmek fiil Toggle Remove
keşfetmek fiil Toggle Remove
unknown

deviate

deviate kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sapmak anlamındadır.
Anlam Tür
sapmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
saptırmak fiil Toggle Remove
ayrılmak fiil Toggle Remove
yoldan çıkmak fiil Toggle Remove
unknown

dispatch.

dispatch kelimesinin toplam 18 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sevk anlamındadır.
Anlam Tür
sevk isim  ilk anlam    Toggle Remove
idam isim Toggle Remove
acele isim Toggle Remove
yollama isim Toggle Remove
öldürme isim Toggle Remove
hız isim Toggle Remove
mesaj isim Toggle Remove
telgraf çekme isim Toggle Remove
harekât raporu isim Toggle Remove
göndermek fiil Toggle Remove
sevketmek fiil Toggle Remove
öldürmek fiil Toggle Remove
yollamak fiil Toggle Remove
idam etmek fiil Toggle Remove
yalayıp yutmak fiil Toggle Remove
halletmek fiil Toggle Remove
silip süpürmek fiil Toggle Remove
telgraf çekmek fiil Toggle Remove
unknown

disseminate.

disseminate kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yaymak anlamındadır.
Anlam Tür
yaymak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
saçmak fiil Toggle Remove
tohum ekmek fiil Toggle Remove
unknown

divert.

divert kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yönlendirmek anlamındadır.
Anlam Tür
yönlendirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çevirmek fiil Toggle Remove
dağıtmak fiil Toggle Remove
başka yöne çekmek fiil Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
oyalamak fiil Toggle Remove
eğlendirmek fiil Toggle Remove
bir köşeye koymak fiil Toggle Remove
unknown

crude.

crude kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ham anlamındadır.
Anlam Tür
ham sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kaba sıfat Toggle Remove
basit sıfat Toggle Remove
ilkel sıfat Toggle Remove
işlenmemiş sıfat Toggle Remove
yavan sıfat Toggle Remove
nezaketsiz sıfat Toggle Remove
cırlak sıfat Toggle Remove
unknown

cruise.

cruise kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı seyir anlamındadır.
Anlam Tür
gemi gezisi isim Toggle Remove
turistik gemi yolculuğu isim Toggle Remove
gemi ile dolaşmak fiil Toggle Remove
yol almak fiil Toggle Remove
seyir etmek fiil Toggle Remove
ağır ağır gitmek fiil Toggle Remove
seyir bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

crumb.

crumb kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kırıntı anlamındadır.
Anlam Tür
kırıntı isim  ilk anlam    Toggle Remove
zerre isim Toggle Remove
değersiz kimse isim Toggle Remove
ufalamak fiil Toggle Remove
galetaya bulamak fiil Toggle Remove
unknown

crutch.

crutch kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı koltuk değneği anlamındadır.
Anlam Tür
koltuk değneği isim  ilk anlam    Toggle Remove
destek isim Toggle Remove
unknown

cryptic.

cryptic kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şifreli anlamındadır.
Anlam Tür
şifreli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
gizli sıfat Toggle Remove
esrarlı sıfat Toggle Remove
unknown

culpable.

culpable kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kusurlu anlamındadır.
Anlam Tür
kusurlu sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
suçlu sıfat Toggle Remove
kabahatli sıfat Toggle Remove
unknown

curt.

curt kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kısa anlamındadır.
Anlam Tür
kısa sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
ters sıfat Toggle Remove
kaba ve kısa sıfat Toggle Remove
unknown

curtail.

curtail kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kısaltmak anlamındadır.
Anlam Tür
kısaltmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kısmak fiil Toggle Remove
düşürmek fiil Toggle Remove
kısa kesmek fiil Toggle Remove
unknown

dagger.

dagger kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hançer anlamındadır.
Anlam Tür
hançer isim  ilk anlam    Toggle Remove
kama isim Toggle Remove
unknown

dangle.

dangle kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sarkıtmak anlamındadır.
Anlam Tür
sarkıtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sarkmak fiil Toggle Remove
asılı tutmak fiil Toggle Remove
unknown

debtor.

debtor kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı borçlu anlamındadır.
Anlam Tür
borçlu isim  ilk anlam    Toggle Remove
borç hanesi isim Toggle Remove
unknown

decade.

decade kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı onyıl anlamındadır.
Anlam Tür
onyıl isim  ilk anlam    Toggle Remove
onluk isim Toggle Remove
onlu grup isim Toggle Remove
onlu takım isim Toggle Remove
unknown

decency.

decency kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı terbiye anlamındadır.
Anlam Tür
terbiye isim  ilk anlam    Toggle Remove
edep isim Toggle Remove
nezaket isim Toggle Remove
namus isim Toggle Remove
ılımlılık isim Toggle Remove
anlayışlılık isim Toggle Remove
uygunluk isim Toggle Remove
unknown

deck.

deck kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı güverte anlamındadır.
Anlam Tür
güverte isim  ilk anlam    Toggle Remove
deste isim Toggle Remove
kat isim Toggle Remove
iskambil destesi isim Toggle Remove
üst kısım isim Toggle Remove
unknown

decrepit.

decrepit kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı eskimiş anlamındadır.
Anlam Tür
eskimiş sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
eli ayağı tutmaz sıfat Toggle Remove
çökmüş sıfat Toggle Remove
zayıf düşmüş sıfat Toggle Remove
bir ayağı çukurda sıfat Toggle Remove
unknown

deformed.

deformed kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı deforme olmuş anlamındadır.
Anlam Tür
deforme olmuş sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
şekli bozulmuş sıfat Toggle Remove
çarpık çurpuk sıfat Toggle Remove
unknown

deliberately.

deliberately kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kasıtlı olarak anlamındadır.
Anlam Tür
kasten zarf Toggle Remove
kasıtlı olarak zarf  ilk anlam    Toggle Remove
tasarlayarak zarf Toggle Remove
unknown

dent.

dent kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı göçük anlamındadır.
Anlam Tür
göçük isim  ilk anlam    Toggle Remove
çentik isim Toggle Remove
çökme isim Toggle Remove
çökertmek fiil Toggle Remove
göçmek fiil Toggle Remove
çentmek fiil Toggle Remove
berelemek fiil Toggle Remove
göçürtmek fiil Toggle Remove
çökmek fiil Toggle Remove
unknown

depict.

depict kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı göstermek anlamındadır.
Anlam Tür
göstermek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
betimlemek fiil Toggle Remove
resmetmek fiil Toggle Remove
çizmek fiil Toggle Remove
tasvir etmek fiil Toggle Remove
unknown

depreciate.

depreciate kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı küçümsemek anlamındadır.
Anlam Tür
küçümsemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ucuzlatmak fiil Toggle Remove
değerini düşürmek fiil Toggle Remove
değeri düşmek fiil Toggle Remove
küçük düşürmek fiil Toggle Remove
unknown

deprive.

deprive kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı mahrum etmek anlamındadır.
Anlam Tür
yoksun bırakmak fiil Toggle Remove
mahrum etmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
görevden almak fiil Toggle Remove
rütbesini indirmek fiil Toggle Remove
unknown

deride.

deride kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı alay etmek anlamındadır.
Anlam Tür
alay etmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
alaya almak fiil Toggle Remove
unknown

designate.

designate kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı atamak anlamındadır.
Anlam Tür
atamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tanımlamak fiil Toggle Remove
göstermek fiil Toggle Remove
tayin etmek fiil Toggle Remove
adlandırmak fiil Toggle Remove
işaret etmek fiil Toggle Remove
atanmış sıfat Toggle Remove
tayin edilmiş sıfat Toggle Remove
unknown

deterioration.

deterioration kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bozulma anlamındadır.
Anlam Tür
bozulma isim  ilk anlam    Toggle Remove
kötüye gitme isim Toggle Remove
çürüklük isim Toggle Remove
unknown

detest.

detest kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hoşlanmamak anlamındadır.
Anlam Tür
nefret etmek fiil Toggle Remove
iğrenmek fiil Toggle Remove
hoşlanmamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

diffidence.

diffidence kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çekingenlik anlamındadır.
Anlam Tür
çekingenlik isim  ilk anlam    Toggle Remove
kendine güvensizlik isim Toggle Remove
çekinme isim Toggle Remove
unknown

digress.

digress kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sapmak anlamındadır.
Anlam Tür
konuyu dağıtmak fiil Toggle Remove
sapmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
dışına çıkmak fiil Toggle Remove
unknown

dilate.

dilate kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı genişletmek anlamındadır.
Anlam Tür
genişletmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
açmak fiil Toggle Remove
genişlemek fiil Toggle Remove
büyütmek fiil Toggle Remove
açıklamak fiil Toggle Remove
unknown

diligent.

diligent kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çalışkan anlamındadır.
Anlam Tür
çalışkan sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
gayretli sıfat Toggle Remove
hamarat sıfat Toggle Remove
işine düşkün sıfat Toggle Remove
unknown

diminutive.

diminutive kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı küçücük anlamındadır.
Anlam Tür
küçücük sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
minik sıfat Toggle Remove
minnacık sıfat Toggle Remove
küçültme sözcüğü kullanılmış sıfat Toggle Remove
küçültme sözcüğü isim Toggle Remove
küçültme ismi isim Toggle Remove
küçültme sıfatı isim Toggle Remove
unknown

dingy.

dingy kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı pis anlamındadır.
Anlam Tür
pis sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kirli sıfat Toggle Remove
rengi solmuş sıfat Toggle Remove
unknown

disband.

disband kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dağıtmak anlamındadır.
Anlam Tür
dağıtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
terhis etmek fiil Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
dağılmak fiil Toggle Remove
unknown

discard.

discard kelimesinin toplam 14 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ıskarta anlamındadır.
Anlam Tür
ıskarta isim  ilk anlam    Toggle Remove
kâğıt atma isim Toggle Remove
boş kart isim Toggle Remove
artık isim Toggle Remove
atılmış şey isim Toggle Remove
çöp isim Toggle Remove
kurtulmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ıskartaya çıkarmak fiil Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
ıskartaya ayırmak fiil Toggle Remove
terketmek fiil Toggle Remove
kâğıt atmak fiil Toggle Remove
boş kâğıt oynamak fiil Toggle Remove
bir köşeye atmak fiil Toggle Remove
unknown

discern.

discern kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı farketmek anlamındadır.
Anlam Tür
farketmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
anlamak fiil Toggle Remove
sezmek fiil Toggle Remove
farkına varmak fiil Toggle Remove
ayırdetmek fiil Toggle Remove
kavramak fiil Toggle Remove
unknown

dissect.

dissect kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı incelemek anlamındadır.
Anlam Tür
incelemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
parçalayıp incelemek fiil Toggle Remove
kesip parçalara ayırmak fiil Toggle Remove
kadavrayı incelemek fiil Toggle Remove
unknown

divulge.

divulge kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı açığa vurmak anlamındadır.
Anlam Tür
açığa vurmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ifşa etmek fiil Toggle Remove
ortaya dökmek fiil Toggle Remove
yaymak fiil Toggle Remove
unknown

doze.

doze kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uyuklamak anlamındadır.
Anlam Tür
uyuklamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
kestirmek fiil Toggle Remove
şekerleme yapmak fiil Toggle Remove
pineklemek fiil Toggle Remove
şekerleme isim Toggle Remove
uyuklama isim Toggle Remove
unknown

drench.

drench kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ıslatma anlamındadır.
Anlam Tür
ıslatma isim  ilk anlam    Toggle Remove
sırılsıklam etme isim Toggle Remove
sağanak isim Toggle Remove
zorla içirilen ilaç isim Toggle Remove
ıslatmak fiil Toggle Remove
sırılsıklam etmek fiil Toggle Remove
ilaç içirmek fiil Toggle Remove
unknown

drought.

drought kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kuraklık anlamındadır.
Anlam Tür
kuraklık isim  ilk anlam    Toggle Remove
kıtlık isim Toggle Remove
darlık isim Toggle Remove
unknown

drowsy.

drowsy kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uykulu anlamındadır.
Anlam Tür
uykulu sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
uyuşuk sıfat Toggle Remove
ayakta uyuyan sıfat Toggle Remove
uyku bastırmış sıfat Toggle Remove
mıymıntı sıfat Toggle Remove
uyutucu sıfat Toggle Remove
unknown

dubious.

dubious kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı şüpheli anlamındadır.
Anlam Tür
şüpheli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
belirsiz sıfat Toggle Remove
kararsız sıfat Toggle Remove
şüpheci sıfat Toggle Remove