logo
unknown

Prior.

Prior kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı önce anlamındadır.
Anlam Tür
önce sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
önceki sıfat Toggle Remove
öncelikli sıfat Toggle Remove
eski sıfat Toggle Remove
sabık sıfat Toggle Remove
kıdemli sıfat Toggle Remove
manastır başrahibi isim Toggle Remove
dini kuruluş yetkilisi isim Toggle Remove
tarikat ileri geleni isim Toggle Remove
unknown

reconcile.

reconcile kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uzlaştırmak anlamındadır.
Anlam Tür
uzlaştırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
bağdaştırmak fiil Toggle Remove
barıştırmak fiil Toggle Remove
aralarını bulmak fiil Toggle Remove
uydurmak fiil Toggle Remove
arabuluculuk etmek fiil Toggle Remove
kiliseyi yeniden temizlemek fiil Toggle Remove
ara bulmak fiil Toggle Remove
unknown

primary.

primary kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı birincil anlamındadır.
Anlam Tür
birincil sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
temel sıfat Toggle Remove
ana sıfat Toggle Remove
ilk sıfat Toggle Remove
birinci sıfat Toggle Remove
başlıca sıfat Toggle Remove
birinci derecede sıfat Toggle Remove
baş sıfat Toggle Remove
en başta gelen sıfat Toggle Remove
ana renk isim Toggle Remove
uçucu kanat tüyü isim Toggle Remove
unknown

probe.

probe kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sonda anlamındadır.
Anlam Tür
soruşturma isim Toggle Remove
sonda isim  ilk anlam    Toggle Remove
araştırma isim Toggle Remove
mil isim Toggle Remove
derinlemesine araştırma isim Toggle Remove
araştırmak fiil Toggle Remove
sonda ile yoklamak fiil Toggle Remove
soruşturmak fiil Toggle Remove
iskandil etmek fiil Toggle Remove
sonda koymak fiil Toggle Remove
derinlemesine araştırmak fiil Toggle Remove
derinine inmek fiil Toggle Remove
deşmek fiil Toggle Remove
unknown

profound.

profound kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı derin anlamındadır.
Anlam Tür
derin sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
çok derin sıfat Toggle Remove
şiddetli sıfat Toggle Remove
adamakıllı sıfat Toggle Remove
içe işleyen sıfat Toggle Remove
bilge sıfat Toggle Remove
içine işleyen sıfat Toggle Remove
unknown

prolific.

prolific kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı üretken anlamındadır.
Anlam Tür
üretken sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
verimli sıfat Toggle Remove
doğurgan sıfat Toggle Remove
çabuk üreyen sıfat Toggle Remove
çabuk çoğalan sıfat Toggle Remove
unknown

prop.

prop kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı destek anlamındadır.
Anlam Tür
pervane isim Toggle Remove
destek isim  ilk anlam    Toggle Remove
payanda isim Toggle Remove
dayanak isim Toggle Remove
dayak isim Toggle Remove
sahne malzemesi isim Toggle Remove
sahne elbisesi isim Toggle Remove
atın birdenbire durması isim Toggle Remove
desteklemek fiil Toggle Remove
dayamak fiil Toggle Remove
yaslamak fiil Toggle Remove
destek koymak fiil Toggle Remove
unknown

prosper.

prosper kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı başarılı olmak anlamındadır.
Anlam Tür
başarılı olmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yolunda gitmek fiil Toggle Remove
zenginleştirmek fiil Toggle Remove
başarmak fiil Toggle Remove
iyi gitmek fiil Toggle Remove
unknown

protrude.

protrude kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dışarı çıkmak anlamındadır.
Anlam Tür
dışarı çıkmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
pırtlamak fiil Toggle Remove
çıkıntı yapmak fiil Toggle Remove
unknown

provoke.

provoke kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kışkırtmak anlamındadır.
Anlam Tür
kışkırtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
uyandırmak fiil Toggle Remove
tahrik etmek fiil Toggle Remove
kızdırmak fiil Toggle Remove
çıkarmak fiil Toggle Remove
kızıştırmak fiil Toggle Remove
sebep olmak fiil Toggle Remove
üstüne varmak fiil Toggle Remove
neden olmak fiil Toggle Remove
unknown

proximity.

proximity kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yakınlık anlamındadır.
Anlam Tür
yakınlık isim  ilk anlam    Toggle Remove
yakın olma isim Toggle Remove
unknown

prudent.

prudent kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ihtiyatlı anlamındadır.
Anlam Tür
ihtiyatlı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
tedbirli sıfat Toggle Remove
sağduyulu sıfat Toggle Remove
tutumlu sıfat Toggle Remove
sağgörülü sıfat Toggle Remove
unknown

purify.

purify kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı arındırmak anlamındadır.
Anlam Tür
arındırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
temizlemek fiil Toggle Remove
arıtmak fiil Toggle Remove
arınmak fiil Toggle Remove
saf hale getirmek fiil Toggle Remove
arıtılmak fiil Toggle Remove
unknown

quell.

quell kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bastırmak anlamındadır.
Anlam Tür
bastırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yatıştırmak fiil Toggle Remove
teskin etmek fiil Toggle Remove
unknown

quest.

quest kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı araştırma anlamındadır.
Anlam Tür
araştırma isim  ilk anlam    Toggle Remove
arama isim Toggle Remove
soruşturma isim Toggle Remove
bulmaya çalışma isim Toggle Remove
aramak fiil Toggle Remove
araştırmak fiil Toggle Remove
av izini aramak fiil Toggle Remove
unknown

ramble.

ramble kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı konuyu dağıtmak anlamındadır.
Anlam Tür
konuyu dağıtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
başıboş gezmek fiil Toggle Remove
boş boş dolaşmak fiil Toggle Remove
yayılmak fiil Toggle Remove
abuk sabuk konuşmak fiil Toggle Remove
ipsiz sapsız konuşmak fiil Toggle Remove
yayılıp büyümek fiil Toggle Remove
kıvrılarak uzanmak fiil Toggle Remove
gezinme isim Toggle Remove
unknown

rancour.

rancour kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kin anlamındadır.
Anlam Tür
kin isim  ilk anlam    Toggle Remove
garez isim Toggle Remove
hınç isim Toggle Remove
kuyruk acısı isim Toggle Remove
unknown

random.

random kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı rasgele anlamındadır.
Anlam Tür
rasgele sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
tesadüfi sıfat Toggle Remove
gelişigüzel sıfat Toggle Remove
unknown

rash.

rash kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı isilik anlamındadır.
Anlam Tür
isilik isim  ilk anlam    Toggle Remove
kaşıntı isim  ilk anlam    Toggle Remove
kurdeşen isim Toggle Remove
aceleci sıfat Toggle Remove
düşüncesiz sıfat Toggle Remove
atak sıfat Toggle Remove
sabırsız sıfat Toggle Remove
unknown

ratify.

ratify kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı onaylamak anlamındadır.
Anlam Tür
onaylamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tasdik etmek fiil Toggle Remove
onamak fiil Toggle Remove
unknown

raze.

raze kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yerle bir etmek anlamındadır.
Anlam Tür
yerle bir etmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ortadan kaldırmak fiil Toggle Remove
temelinden yıkmak fiil Toggle Remove
unknown

rebut.

rebut kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çürütmek anlamındadır.
Anlam Tür
çürütmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
aksini ispat etmek fiil Toggle Remove
reddetmek fiil Toggle Remove
unknown

recite.

recite kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ezberden okumak anlamındadır.
Anlam Tür
ezberden okumak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ezbere anlatmak fiil Toggle Remove
sayıp dökmek fiil Toggle Remove
belgelerle anlatmak fiil Toggle Remove
unknown

reckless.

reckless kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı pervasız anlamındadır.
Anlam Tür
pervasız sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
umursamaz sıfat Toggle Remove
kayıtsız sıfat Toggle Remove
düşüncesiz sıfat Toggle Remove
atak sıfat Toggle Remove
aldırışsız sıfat Toggle Remove
laubali sıfat Toggle Remove
lakayt sıfat Toggle Remove
atılgan sıfat Toggle Remove
çekinmesiz sıfat Toggle Remove
unknown

recluse.

recluse kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı keşiş anlamındadır.
Anlam Tür
keşiş isim  ilk anlam    Toggle Remove
toplumdan uzak yaşayan kimse isim Toggle Remove
köşesine çekilmiş kimse isim Toggle Remove
köşesine çekilmiş sıfat Toggle Remove
uzak sıfat Toggle Remove
toplumdan uzak sıfat Toggle Remove
unknown

refined.

refined kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı rafine anlamındadır.
Anlam Tür
rafine sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
ince sıfat Toggle Remove
arıtılmış sıfat Toggle Remove
işlenmiş sıfat Toggle Remove
saf sıfat Toggle Remove
kibar sıfat Toggle Remove
dakik sıfat Toggle Remove
unknown

rehearse.

rehearse kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı prova yapmak anlamındadır.
Anlam Tür
prova yapmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tekrarlamak fiil Toggle Remove
ezberden okumak fiil Toggle Remove
sayıp dökmek fiil Toggle Remove
unknown

reiterate.

reiterate kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tekrarlamak anlamındadır.
Anlam Tür
tekrarlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
yeniden yapmak fiil Toggle Remove
defalarca söylemek fiil Toggle Remove
unknown

relapse.

relapse kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı nüksetmek anlamındadır.
Anlam Tür
nüksetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tekrar kötüleşmek fiil Toggle Remove
tekrarlamak fiil Toggle Remove
depreşmek fiil Toggle Remove
yeniden suç işlemek fiil Toggle Remove
unknown

reliable.

reliable kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı güvenilir anlamındadır.
Anlam Tür
güvenilir sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
güvenli sıfat Toggle Remove
emniyetli sıfat Toggle Remove
emin sıfat Toggle Remove
inanılır sıfat Toggle Remove
unknown

reluctant.

reluctant kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı isteksiz anlamındadır.
Anlam Tür
isteksiz sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
gönülsüz sıfat Toggle Remove
ağırdan alan sıfat Toggle Remove
unknown

remnant.

remnant kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı artık anlamındadır.
Anlam Tür
kalıntı isim Toggle Remove
artık isim  ilk anlam    Toggle Remove
bakiye isim Toggle Remove
parça kumaş isim Toggle Remove