logo
unknown

strive.

strive kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çabalamak anlamındadır.
Anlam Tür
çabalamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
uğraşmak fiil Toggle Remove
gayret etmek fiil Toggle Remove
didinmek fiil Toggle Remove
mücâdele etmek fiil Toggle Remove
unknown

substitute.

substitute kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı vekil anlamındadır.
Anlam Tür
vekil isim  ilk anlam    Toggle Remove
yedek oyuncu isim Toggle Remove
bedel isim Toggle Remove
temsilci isim Toggle Remove
yerine geçen kimse isim Toggle Remove
başka sözcüğün yerine geçen sözcük isim Toggle Remove
yerini almak fiil Toggle Remove
yerine kullanmak fiil Toggle Remove
yerine geçmek fiil Toggle Remove
yerine geçirmek fiil Toggle Remove
unknown

subsequent.

subsequent kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sonraki anlamındadır.
Anlam Tür
sonraki sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
daha sonraki sıfat Toggle Remove
müteakip sıfat Toggle Remove
unknown

stack.

stack kelimesinin toplam 15 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yığın anlamındadır.
Anlam Tür
yığın isim  ilk anlam    Toggle Remove
istif isim Toggle Remove
baca isim Toggle Remove
tınaz isim Toggle Remove
küme isim Toggle Remove
kitap rafı isim Toggle Remove
egzoz isim Toggle Remove
ortak anten isim Toggle Remove
tüfek çatısı isim Toggle Remove
yığmak fiil Toggle Remove
kümelemek fiil Toggle Remove
istif etmek fiil Toggle Remove
yüklemek fiil Toggle Remove
çatmak fiil Toggle Remove
daireler çizerek uçmak fiil Toggle Remove
unknown

stale.

stale kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bayat anlamındadır.
Anlam Tür
bayat sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
eskimiş sıfat Toggle Remove
bozuk sıfat Toggle Remove
bitkin sıfat Toggle Remove
tükenmiş sıfat Toggle Remove
yorgun sıfat Toggle Remove
vadesi geçmiş sıfat Toggle Remove
bayatlamak fiil Toggle Remove
işemek fiil Toggle Remove
bozulmak fiil Toggle Remove
eskimek fiil Toggle Remove
çiş isim Toggle Remove
sidik isim Toggle Remove
unknown

static.

static kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı statik anlamındadır.
Anlam Tür
statik sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
sabit sıfat Toggle Remove
durgun sıfat Toggle Remove
değişmez sıfat Toggle Remove
parazitli sıfat Toggle Remove
dingin sıfat Toggle Remove
statik elektrik isim Toggle Remove
unknown

storm.

storm kelimesinin toplam 16 türkçe karşılığı olup ilk anlamı fırtına anlamındadır.
Anlam Tür
fırtına isim  ilk anlam    Toggle Remove
hücum isim Toggle Remove
kasırga isim Toggle Remove
öfke isim Toggle Remove
kıyamet isim Toggle Remove
kargaşa isim Toggle Remove
telaş isim Toggle Remove
fırtınanın yarattığı dalgalanma isim Toggle Remove
hücum etmek fiil Toggle Remove
saldırmak fiil Toggle Remove
şiddetli esmek fiil Toggle Remove
fırtına gibi esmek fiil Toggle Remove
kıyameti koparmak fiil Toggle Remove
öfkelenmek fiil Toggle Remove
zorla girmek fiil Toggle Remove
taarruz etmek fiil Toggle Remove
unknown

straddle.

straddle kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı apışıp kalmak anlamındadır.
Anlam Tür
apışıp kalmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ata biner gibi oturmak fiil Toggle Remove
bacaklarını ayırarak yürümek fiil Toggle Remove
bacaklarını açarak durmak fiil Toggle Remove
iki tarafı da idare etmek fiil Toggle Remove
iki arada bir derede kalmak fiil Toggle Remove
eline bakmadan potu iki katına çıkarmak fiil Toggle Remove
ata biner gibi oturma isim Toggle Remove
bacaklarını açarak durma isim Toggle Remove
bacakları ayırma isim Toggle Remove
çift opsiyon işlemi isim Toggle Remove
unknown

strain.

strain kelimesinin toplam 42 türkçe karşılığı olup ilk anlamı zorlanma anlamındadır.
Anlam Tür
zorlanma isim  ilk anlam    Toggle Remove
gerginlik isim Toggle Remove
gerilme isim Toggle Remove
yük isim Toggle Remove
zorlama isim Toggle Remove
soy isim Toggle Remove
germe isim Toggle Remove
ırk isim Toggle Remove
basınç isim Toggle Remove
burkulma isim Toggle Remove
hava isim Toggle Remove
nesil isim Toggle Remove
makam isim Toggle Remove
burkma isim Toggle Remove
zor isim Toggle Remove
zorluk isim Toggle Remove
melodi isim Toggle Remove
incinme isim Toggle Remove
anlatım isim Toggle Remove
anlam isim Toggle Remove
özellik isim Toggle Remove
tür isim Toggle Remove
karakter isim Toggle Remove
yapı isim Toggle Remove
belirti isim Toggle Remove
zorlamak fiil Toggle Remove
çabalamak fiil Toggle Remove
süzmek fiil Toggle Remove
gayret etmek fiil Toggle Remove
germek fiil Toggle Remove
burkmak fiil Toggle Remove
yormak fiil Toggle Remove
kasılmak fiil Toggle Remove
süzgeçten geçirmek fiil Toggle Remove
kasmak fiil Toggle Remove
incitmek fiil Toggle Remove
çarpıtmak fiil Toggle Remove
saptırmak fiil Toggle Remove
filtre etmek fiil Toggle Remove
gerilmek fiil Toggle Remove
eğilmek fiil Toggle Remove
didinmek fiil Toggle Remove
unknown

stunt.

stunt kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hüner anlamındadır.
Anlam Tür
numara isim Toggle Remove
hüner isim  ilk anlam    Toggle Remove
akrobatik uçuş isim Toggle Remove
marifet isim Toggle Remove
gösteri uçuşu isim Toggle Remove
bodur bırakmak fiil Toggle Remove
büyümesine engel olmak fiil Toggle Remove
dikkat çekici reklam yapmak fiil Toggle Remove
akrobatik uçuş yapmak fiil Toggle Remove
unknown

sue

sue.

sue kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dava açmak anlamındadır.
Anlam Tür
dava açmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
istemek fiil Toggle Remove
rica etmek fiil Toggle Remove
talep etmek fiil Toggle Remove
mahkemeye vermek fiil Toggle Remove
kur yapmak fiil Toggle Remove
ricada bulunmak fiil Toggle Remove
unknown

sultry.

sultry kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı boğucu anlamındadır.
Anlam Tür
boğucu sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
ateşli sıfat Toggle Remove
ihtiraslı sıfat Toggle Remove
tutkulu sıfat Toggle Remove
cinsel istek uyandıran sıfat Toggle Remove
sıcak ve nemli sıfat Toggle Remove
hararetli sıfat Toggle Remove
unknown

supersede.

supersede kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı substitute anlamındadır.
Anlam Tür
yerini almak fiil Toggle Remove
yerine geçmek fiil Toggle Remove
ayağını kaydırmak fiil Toggle Remove
substitute bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

surfeit.

surfeit kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bıkkınlık anlamındadır.
Anlam Tür
bıkkınlık isim  ilk anlam    Toggle Remove
şişkinlik isim Toggle Remove
aşırı yeme isim Toggle Remove
tıka basa yedirmek fiil Toggle Remove
aşırı yemek fiil Toggle Remove
unknown

surly.

surly kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı somurtkan anlamındadır.
Anlam Tür
somurtkan sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
huysuz sıfat Toggle Remove
sert sıfat Toggle Remove
aksi sıfat Toggle Remove
asık suratlı sıfat Toggle Remove
suratsız sıfat Toggle Remove
unknown

surmise.

surmise kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tahmin anlamındadır.
Anlam Tür
tahmin isim  ilk anlam    Toggle Remove
şüphe isim Toggle Remove
kanı isim Toggle Remove
kuşku isim Toggle Remove
sanmak fiil Toggle Remove
tahmin etmek fiil Toggle Remove
zannetmek fiil Toggle Remove
kuşkulanmak fiil Toggle Remove
unknown

swarm.

swarm kelimesinin toplam 16 türkçe karşılığı olup ilk anlamı oğul anlamındadır.
Anlam Tür
sürü isim Toggle Remove
oğul isim  ilk anlam    Toggle Remove
yığın isim Toggle Remove
arı kümesi isim Toggle Remove
tırmanmak fiil Toggle Remove
toplanmak fiil Toggle Remove
üşüşmek fiil Toggle Remove
oğul vermek fiil Toggle Remove
kovanı terketmek fiil Toggle Remove
yığılmak fiil Toggle Remove
kaynamak fiil Toggle Remove
dolup taşmak fiil Toggle Remove
cirit atmak fiil Toggle Remove
sarılarak tırmanmak fiil Toggle Remove
kol va bacaklarını sararak tırmanmak fiil Toggle Remove
-den geçilmemek fiil Toggle Remove
unknown

swerve.

swerve kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı saptırmak anlamındadır.
Anlam Tür
saptırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çelmek fiil Toggle Remove
yoldan çıkmak fiil Toggle Remove
sapmak fiil Toggle Remove
vazgeçmek fiil Toggle Remove
ödün vermek fiil Toggle Remove
döndürmek fiil Toggle Remove
dönmek fiil Toggle Remove
caymak fiil Toggle Remove
unknown

synchronise.

synchronise kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı senkronize etmek anlamındadır.
Anlam Tür
senkronize etmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
eşzamanlamak fiil Toggle Remove
eşzamanlı olmak fiil Toggle Remove
aynı anda olmak fiil Toggle Remove
eşzaman kılmak fiil Toggle Remove
unknown

synopsis.

synopsis kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı özet anlamındadır.
Anlam Tür
özet isim  ilk anlam    Toggle Remove
ilk üç incil isim Toggle Remove
unknown

taciturn.

taciturn kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı suskun anlamındadır.
Anlam Tür
suskun sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
sessiz sıfat Toggle Remove
unknown

tack.

tack kelimesinin toplam 18 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çakmak anlamındadır.
Anlam Tür
çakmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tutturmak fiil Toggle Remove
raptiyelemek fiil Toggle Remove
teyellemek fiil Toggle Remove
katmak fiil Toggle Remove
eklemek fiil Toggle Remove
birleştirmek fiil Toggle Remove
gemiyi çevirmek fiil Toggle Remove
rüzgâra karşı volta vurmak fiil Toggle Remove
yol isim Toggle Remove
raptiye isim Toggle Remove
yöntem isim Toggle Remove
yiyecek isim Toggle Remove
geçici olarak tutturma isim Toggle Remove
iri başlı küçük çivi isim Toggle Remove
besin isim Toggle Remove
rüzgâra karşı volta vurma isim Toggle Remove
geminin rüzgâra göre yaptığı yön değişikliği isim Toggle Remove
unknown

tact.

tact kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı incelik anlamındadır.
Anlam Tür
incelik isim  ilk anlam    Toggle Remove
ortama göre davranma isim Toggle Remove
nabza göre şerbet verme isim Toggle Remove
dokunma isim Toggle Remove
unknown

tally.

tally kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çetele anlamındadır.
Anlam Tür
çetele isim  ilk anlam    Toggle Remove
çentik isim Toggle Remove
kertik isim Toggle Remove
seri numarası isim Toggle Remove
etiket isim Toggle Remove
sayıların yazıldığı kâğıt isim Toggle Remove
uymak fiil Toggle Remove
saymak fiil Toggle Remove
sayım yapmak fiil Toggle Remove
çetelesini tutmak fiil Toggle Remove
vira etmek fiil Toggle Remove
unknown

tamper.

tamper kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kurcalamak anlamındadır.
Anlam Tür
kurcalamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
karışmak fiil Toggle Remove
rüşvetle kandırmak fiil Toggle Remove
unknown

tapered.

tapered kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı konik anlamındadır.
Anlam Tür
konik sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
gittikçe incelen sıfat Toggle Remove
sivrileşen sıfat Toggle Remove
unknown

tentative.

tentative kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı geçici anlamındadır.
Anlam Tür
geçici sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
deneysel sıfat Toggle Remove
deneme niteliğinde sıfat Toggle Remove
belli belirsiz sıfat Toggle Remove
tereddüdlü sıfat Toggle Remove
deneme isim Toggle Remove
tecrübe isim Toggle Remove
unknown

tepid.

tepid kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ılık anlamındadır.
Anlam Tür
ılık sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
hareketsiz sıfat Toggle Remove
unknown

terminate.

terminate kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bitirmek anlamındadır.
Anlam Tür
bitirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
son vermek fiil Toggle Remove
sona ermek fiil Toggle Remove
sınırlamak fiil Toggle Remove
bitmek fiil Toggle Remove
sınır koymak fiil Toggle Remove
sona eren sıfat Toggle Remove
sınırlanmış sıfat Toggle Remove
unknown

testify.

testify kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ifade vermek anlamındadır.
Anlam Tür
ifade vermek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tanıklık etmek fiil Toggle Remove
doğrulamak fiil Toggle Remove
şahitlik etmek fiil Toggle Remove
unknown

thicken.

thicken kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kalınlaştırmak anlamındadır.
Anlam Tür
kalınlaştırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
koyulaştırmak fiil Toggle Remove
kalınlaşmak fiil Toggle Remove
sıklaştırmak fiil Toggle Remove
koyulaşmak fiil Toggle Remove
yoğunlaşmak fiil Toggle Remove
sıklaşmak fiil Toggle Remove
yoğunlaştırmak fiil Toggle Remove
karışmak fiil Toggle Remove
içinden çıkılmaz olmak fiil Toggle Remove
unknown

thrifty.

thrifty kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tutumlu anlamındadır.
Anlam Tür
tutumlu sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
idareli sıfat Toggle Remove
kanaatkâr sıfat Toggle Remove
unknown

throng.

throng kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kalabalık anlamındadır.
Anlam Tür
kalabalık isim  ilk anlam    Toggle Remove
izdiham isim Toggle Remove
çokluk isim Toggle Remove
doluluk isim Toggle Remove
toplanmak fiil Toggle Remove
üşüşmek fiil Toggle Remove
doldurmak fiil Toggle Remove
unknown

thump.

thump kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yumruk anlamındadır.
Anlam Tür
yumruk isim  ilk anlam    Toggle Remove
yumruk sesi isim Toggle Remove
güm güm vurmak fiil Toggle Remove
gümbürdemek fiil Toggle Remove
yumruklamak fiil Toggle Remove
yumruk atmak fiil Toggle Remove
küt küt atmak fiil Toggle Remove