logo
unknown

assist somebody in something.

assist kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yardım anlamındadır.
Anlam Tür
yardım isim  ilk anlam    Toggle Remove
sayı yaptırma isim Toggle Remove
yardımcı olmak fiil Toggle Remove
desteklemek fiil Toggle Remove
yardım etmek fiil Toggle Remove
hazır bulunmak fiil Toggle Remove
unknown

associate.

associate kelimesinin toplam 17 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ortak anlamındadır.
Anlam Tür
ortak isim  ilk anlam    Toggle Remove
üye isim Toggle Remove
arkadaş isim Toggle Remove
dost isim Toggle Remove
öğretim üyesi isim Toggle Remove
birleştirmek fiil Toggle Remove
bağdaştırmak fiil Toggle Remove
ortak etmek fiil Toggle Remove
benzetmek fiil Toggle Remove
arkadaşlık etmek fiil Toggle Remove
çağrıştırmak fiil Toggle Remove
ortak olmak fiil Toggle Remove
işbirliği yapmak fiil Toggle Remove
birleşmiş sıfat Toggle Remove
bağlı olan sıfat Toggle Remove
arkadaş olan sıfat Toggle Remove
ikinci derece statüsü olan sıfat Toggle Remove
unknown

with.collapse.collapsible.collar.colleague.collide

colleague kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iş arkadaşı anlamındadır.
Anlam Tür
iş arkadaşı isim  ilk anlam    Toggle Remove
meslektaş isim Toggle Remove
unknown

contradict.

contradict kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yalanlamak anlamındadır.
Anlam Tür
yalanlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çelişmek fiil Toggle Remove
aksini iddia etmek fiil Toggle Remove
ters düşmek fiil Toggle Remove
unknown

derive from.

derive kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı türetmek anlamındadır.
Anlam Tür
türetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çıkarmak fiil Toggle Remove
sağlamak fiil Toggle Remove
kaynaklanmak fiil Toggle Remove
unknown

distinguish.

distinguish kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ayırmak anlamındadır.
Anlam Tür
ayırmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ayırt etmek fiil Toggle Remove
anlamak fiil Toggle Remove
ayrım yapmak fiil Toggle Remove
sivriltmek fiil Toggle Remove
seçmek fiil Toggle Remove
farketmek fiil Toggle Remove
unknown

enable.

enable kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı etkinleştirme anlamındadır.
Anlam Tür
olanak tanımak fiil Toggle Remove
izin vermek fiil Toggle Remove
olanak vermek fiil Toggle Remove
yetki vermek fiil Toggle Remove
etkinleştirme bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
etkinleştirmek bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

excessive.

excessive kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı aşırı anlamındadır.
Anlam Tür
aşırı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
fazla sıfat Toggle Remove
haddinden fazla sıfat Toggle Remove
ölçüsüz sıfat Toggle Remove
fahiş sıfat Toggle Remove
lüzumsuz sıfat Toggle Remove
taşkın sıfat Toggle Remove
azgın sıfat Toggle Remove
unknown

fearful for.

fearful kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı korkunç anlamındadır.
Anlam Tür
korkunç sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
korkak sıfat Toggle Remove
ürkek sıfat Toggle Remove
müthiş sıfat Toggle Remove
endişeli sıfat Toggle Remove
dehşetli sıfat Toggle Remove
kaygılı sıfat Toggle Remove
saygılı sıfat Toggle Remove
hürmetli sıfat Toggle Remove
unknown

abruptly

abruptly kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı aniden anlamındadır.
Anlam Tür
aniden zarf  ilk anlam    Toggle Remove
birdenbire zarf Toggle Remove
ansızın zarf Toggle Remove
beklenmedik bir şekilde zarf Toggle Remove
unknown

aloof amateur ambiguous amicable amnesia ample amplify anguish ankle annual anomalous antique applaud appraisal appropriate arduous arouse arraign arrogance aspire

appropriate kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı uygun anlamındadır.
Anlam Tür
uygun sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
yerinde sıfat Toggle Remove
özgü sıfat Toggle Remove
has sıfat Toggle Remove
biçilmiş kaftan sıfat Toggle Remove
yakışık alır sıfat Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
özelleştirmek fiil Toggle Remove
kendine mâletmek fiil Toggle Remove
iç etmek fiil Toggle Remove
üstüne oturmak fiil Toggle Remove
el koymak fiil Toggle Remove
unknown

acute.

acute kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı akut anlamındadır.
Anlam Tür
akut sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
keskin sıfat Toggle Remove
şiddetli sıfat Toggle Remove
dar sıfat Toggle Remove
sivri sıfat Toggle Remove
aşırı sıfat Toggle Remove
ilerlemiş sıfat Toggle Remove
unknown

deliberately.

deliberately kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kasıtlı olarak anlamındadır.
Anlam Tür
kasten zarf Toggle Remove
kasıtlı olarak zarf  ilk anlam    Toggle Remove
tasarlayarak zarf Toggle Remove
unknown

discern.

discern kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı farketmek anlamındadır.
Anlam Tür
farketmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
anlamak fiil Toggle Remove
sezmek fiil Toggle Remove
farkına varmak fiil Toggle Remove
ayırdetmek fiil Toggle Remove
kavramak fiil Toggle Remove
unknown

remain.

remain kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kalmak anlamındadır.
Anlam Tür
kalmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sürdürmek fiil Toggle Remove
durmak fiil Toggle Remove
geriye kalmak fiil Toggle Remove
aynen kalmak fiil Toggle Remove
artmak fiil Toggle Remove
unknown

participant.

participant kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı katılımcı anlamındadır.
Anlam Tür
katılımcı isim  ilk anlam    Toggle Remove
iştirakçi isim Toggle Remove
pay sahibi isim Toggle Remove
katkıda bulunan kimse isim Toggle Remove
pay sahibi olan sıfat Toggle Remove
unknown

worship.

worship kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ibadet anlamındadır.
Anlam Tür
ibadet isim  ilk anlam    Toggle Remove
tapma isim Toggle Remove
ilahlaştırma isim Toggle Remove
aşırı saygı isim Toggle Remove
tapınmak fiil Toggle Remove
tapmak fiil Toggle Remove
ibadet etmek fiil Toggle Remove
taparcasına sevmek fiil Toggle Remove
unknown

Enhancing.

Enhancing kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı Geliştirilmesi anlamındadır.
Anlam Tür
Geliştirilmesi bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

Insulate.

Insulate kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yalıtmak anlamındadır.
Anlam Tür
yalıtmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ayırmak fiil Toggle Remove
izole etmek fiil Toggle Remove
tecrit etmek fiil Toggle Remove
ayrı tutmak fiil Toggle Remove
unknown

Individual.

Individual kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bireysel anlamındadır.
Anlam Tür
bireysel sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
tek sıfat Toggle Remove
kişisel sıfat Toggle Remove
özel sıfat Toggle Remove
şahsi sıfat Toggle Remove
özgün sıfat Toggle Remove
birbirinden ayrı sıfat Toggle Remove
başlıbaşına sıfat Toggle Remove
birey isim Toggle Remove
kişi isim Toggle Remove
şahıs isim Toggle Remove
fert isim Toggle Remove
unknown

Executive.

Executive kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yürütme anlamındadır.
Anlam Tür
yürütme sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
yönetim sıfat Toggle Remove
icra sıfat Toggle Remove
yetkili sıfat Toggle Remove
uygulama ile ilgili sıfat Toggle Remove
yönetici isim Toggle Remove
idareci isim Toggle Remove
hükümet isim Toggle Remove
unknown

Convey.

Convey kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iletmek anlamındadır.
Anlam Tür
iletmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
taşımak fiil Toggle Remove
nakletmek fiil Toggle Remove
yaymak fiil Toggle Remove
getirmek fiil Toggle Remove
yollamak fiil Toggle Remove
devretmek fiil Toggle Remove
unknown

Capable.

Capable kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yetenekli anlamındadır.
Anlam Tür
yetenekli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kabiliyetli sıfat Toggle Remove
becerikli sıfat Toggle Remove
kapasiteye sahip sıfat Toggle Remove
ehliyetli sıfat Toggle Remove
duyarlı sıfat Toggle Remove
etki altında kalabilen sıfat Toggle Remove
unknown

Inspect.

Inspect kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı denetlemek anlamındadır.
Anlam Tür
denetlemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
muayene etmek fiil Toggle Remove
kontrol etmek fiil Toggle Remove
teftiş etmek fiil Toggle Remove
yoklamak fiil Toggle Remove
unknown

Talent.

Talent kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yetenek anlamındadır.
Anlam Tür
yetenek isim  ilk anlam    Toggle Remove
kabiliyet isim Toggle Remove
marifet isim Toggle Remove
yetenekli kimse isim Toggle Remove
eski para ve tartı sistemi isim Toggle Remove
unknown

Skilled.

Skilled kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yetenekli anlamındadır.
Anlam Tür
yetenekli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
vasıflı sıfat Toggle Remove
usta sıfat Toggle Remove
becerikli sıfat Toggle Remove
ustalık gerektiren sıfat Toggle Remove
marifetli sıfat Toggle Remove
eli yatkın sıfat Toggle Remove
unknown

Preceding.

Preceding kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı önceki anlamındadır.
Anlam Tür
önceki sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
önce gelen sıfat Toggle Remove
unknown

Prior.

Prior kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı önce anlamındadır.
Anlam Tür
önce sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
önceki sıfat Toggle Remove
öncelikli sıfat Toggle Remove
eski sıfat Toggle Remove
sabık sıfat Toggle Remove
kıdemli sıfat Toggle Remove
manastır başrahibi isim Toggle Remove
dini kuruluş yetkilisi isim Toggle Remove
tarikat ileri geleni isim Toggle Remove
unknown

Dairy.

Dairy kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı mandıra anlamındadır.
Anlam Tür
mandıra isim  ilk anlam    Toggle Remove
süthane isim Toggle Remove
sütçü dükkânı isim Toggle Remove
unknown

Cattle.

Cattle kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sığırlar anlamındadır.
Anlam Tür
sığırlar isim  ilk anlam    Toggle Remove
insanlar isim Toggle Remove
unknown

Apprehensive.

Apprehensive kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı endişeli anlamındadır.
Anlam Tür
endişeli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
kaygılı sıfat Toggle Remove
korkulu sıfat Toggle Remove
unknown

Insurance.

Insurance kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sigorta anlamındadır.
Anlam Tür
sigorta isim  ilk anlam    Toggle Remove
sigortalama isim Toggle Remove
sigorta sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

Battle.

Battle kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı savaş anlamındadır.
Anlam Tür
savaş isim  ilk anlam    Toggle Remove
çatışma isim Toggle Remove
mücâdele isim Toggle Remove
dalaş isim Toggle Remove
savaşmak fiil Toggle Remove
mücâdele etmek fiil Toggle Remove
unknown

Renew.

Renew kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yenilemek anlamındadır.
Anlam Tür
yenilemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
tazelemek fiil Toggle Remove
uzatmak fiil Toggle Remove
yinelemek fiil Toggle Remove
bakım yapmak fiil Toggle Remove
tekrarlamak fiil Toggle Remove
unknown

Innovation.

Innovation kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yenilik anlamındadır.
Anlam Tür
yenilik isim  ilk anlam    Toggle Remove
buluş isim Toggle Remove
icat isim Toggle Remove
değişiklik isim Toggle Remove
unknown

Trace.

Trace kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı iz anlamındadır.
Anlam Tür
iz isim  ilk anlam    Toggle Remove
işaret isim Toggle Remove
ipucu isim Toggle Remove
koşum kayışı isim Toggle Remove
belirti isim Toggle Remove
patika isim Toggle Remove
izlemek fiil Toggle Remove
çizmek fiil Toggle Remove
kopya etmek fiil Toggle Remove
tasarlamak fiil Toggle Remove
izinden gitmek fiil Toggle Remove
dayandırmak fiil Toggle Remove
dayanmak fiil Toggle Remove
unknown

Interchange.

Interchange kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kavşak anlamındadır.
Anlam Tür
kavşak isim  ilk anlam    Toggle Remove
takas isim Toggle Remove
değiştirme isim Toggle Remove
değişme isim Toggle Remove
değiştirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
değiş tokuş etmek fiil Toggle Remove
takas etmek fiil Toggle Remove
yer değişmek fiil Toggle Remove
unknown

Spirit.

Spirit kelimesinin toplam 20 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ruh anlamındadır.
Anlam Tür
ruh isim  ilk anlam    Toggle Remove
ispirto isim Toggle Remove
hayalet isim Toggle Remove
ruh hali isim Toggle Remove
can isim Toggle Remove
cesaret isim Toggle Remove
maneviyat isim Toggle Remove
insan isim Toggle Remove
peri isim Toggle Remove
güç isim Toggle Remove
gerçek anlam isim Toggle Remove
şevk isim Toggle Remove
neşe isim Toggle Remove
örnek insan isim Toggle Remove
özel durum isim Toggle Remove
üstünlük isim Toggle Remove
cesaretlendirmek fiil Toggle Remove
canlandırmak fiil Toggle Remove
neşelendirmek fiil Toggle Remove
heveslendirmek fiil Toggle Remove
unknown

Surface.

Surface kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yüzey anlamındadır.
Anlam Tür
yüzey isim  ilk anlam    Toggle Remove
dış görünüş isim Toggle Remove
kanat isim Toggle Remove
yüzey sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
yüzeysel sıfat Toggle Remove
üst sıfat Toggle Remove
yüzeye çıkmak fiil Toggle Remove
cilalamak fiil Toggle Remove
düzleştirmek fiil Toggle Remove
yüzeye çıkarmak fiil Toggle Remove
ortaya çıkmak fiil Toggle Remove
meydana çıkmak fiil Toggle Remove
gün ışığına çıkmak fiil Toggle Remove
unknown

Rough.

Rough kelimesinin toplam 44 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kaba anlamındadır.
Anlam Tür
kaba sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
pürüzlü sıfat Toggle Remove
sert sıfat Toggle Remove
zor sıfat Toggle Remove
engebeli sıfat Toggle Remove
kötü sıfat Toggle Remove
işlenmemiş sıfat Toggle Remove
dalgalı sıfat Toggle Remove
kabataslak sıfat Toggle Remove
yaklaşık sıfat Toggle Remove
fırtınalı sıfat Toggle Remove
pürtüklü sıfat Toggle Remove
hoyrat sıfat Toggle Remove
haşin sıfat Toggle Remove
kaba saba sıfat Toggle Remove
aşağı yukarı sıfat Toggle Remove
dik sıfat Toggle Remove
rahatsız edici sıfat Toggle Remove
cilasız sıfat Toggle Remove
taslak halinde olan sıfat Toggle Remove
müstehcen sıfat Toggle Remove
kulak tırmalayıcı sıfat Toggle Remove
gürültücü sıfat Toggle Remove
açık saçık sıfat Toggle Remove
kabaca zarf Toggle Remove
sertçe zarf Toggle Remove
eğreti zarf Toggle Remove
geçici olarak zarf Toggle Remove
külhanbeyi isim Toggle Remove
taslak isim Toggle Remove
kabadayı isim Toggle Remove
zorluk isim Toggle Remove
müsvedde isim Toggle Remove
nal kayarı isim Toggle Remove
kaba tip isim Toggle Remove
işlenmemiş şey isim Toggle Remove
engebeli arazi isim Toggle Remove
pürüzlendirmek fiil Toggle Remove
kötü davranmak fiil Toggle Remove
pütür pütür yapmak fiil Toggle Remove
itip kakmak fiil Toggle Remove
terbiye etmek fiil Toggle Remove
nal kayarı takmak fiil Toggle Remove
sert çıkmak fiil Toggle Remove
unknown

Spouse.

Spouse kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anlamındadır.
Anlam Tür
isim  ilk anlam    Toggle Remove
karı isim Toggle Remove
koca isim Toggle Remove
hayat arkadaşı isim Toggle Remove
unknown

Labourer.

Labourer kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı emekçi anlamındadır.
Anlam Tür
işçi isim Toggle Remove
emekçi isim  ilk anlam    Toggle Remove
amele isim Toggle Remove
rençper isim Toggle Remove
ırgat isim Toggle Remove
unknown

Dynasty.

Dynasty kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı hanedan anlamındadır.
Anlam Tür
hanedan isim  ilk anlam    Toggle Remove
sülale isim Toggle Remove
unknown

Nocturnal.

Nocturnal kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gece anlamındadır.
Anlam Tür
gece sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
geceleyin hareketlenen sıfat Toggle Remove
unknown

Cognitive.

Cognitive kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı bilişsel anlamındadır.
Anlam Tür
kavrama ile ilgili sıfat Toggle Remove
idrak ile ilgili sıfat Toggle Remove
bilişsel bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

Questionnaire.

Questionnaire kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anket anlamındadır.
Anlam Tür
anket isim  ilk anlam    Toggle Remove
soru kâğıdı isim Toggle Remove
soruşturma isim Toggle Remove
unknown

Elaboration.

Elaboration kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı ayrıntı anlamındadır.
Anlam Tür
özen isim Toggle Remove
ayrıntı isim  ilk anlam    Toggle Remove
detay isim Toggle Remove
dikkatle hazırlanma isim Toggle Remove
unknown

Skyscraper.

Skyscraper kelimesinin toplam 1 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gökdelen anlamındadır.
Anlam Tür
gökdelen isim  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

Emirate.

Emirate kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı emirlik anlamındadır.
Anlam Tür
emirlik isim  ilk anlam    Toggle Remove
emaret isim Toggle Remove
unknown

Utility

Utility kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı yarar anlamındadır.
Anlam Tür
yarar isim  ilk anlam    Toggle Remove
fayda isim Toggle Remove
kamu hizmeti isim Toggle Remove
yararlılık isim Toggle Remove
işe yarar şey isim Toggle Remove
faydalı sıfat Toggle Remove
işe yarar sıfat Toggle Remove
standart yapılan eşya ile ilgili sıfat Toggle Remove