logo
unknown

example.

example kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı örnek anlamındadır.
Anlam Tür
örnek isim  ilk anlam    Toggle Remove
misal isim Toggle Remove
ibret isim Toggle Remove
ders isim Toggle Remove
unknown

excerpt.

excerpt kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı alıntı anlamındadır.
Anlam Tür
alıntı isim  ilk anlam    Toggle Remove
seçme parça isim Toggle Remove
özel baskı isim Toggle Remove
alıntı yapmak fiil Toggle Remove
seçme parça almak fiil Toggle Remove
unknown

expository.

expository kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı açıklayıcı anlamındadır.
Anlam Tür
açıklayıcı sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
yorumlayan sıfat Toggle Remove
izah edici sıfat Toggle Remove
unknown

factor.

factor kelimesinin toplam 13 türkçe karşılığı olup ilk anlamı faktör anlamındadır.
Anlam Tür
faktör isim  ilk anlam    Toggle Remove
etken isim Toggle Remove
etmen isim Toggle Remove
katsayı isim Toggle Remove
çarpan isim Toggle Remove
öğe isim Toggle Remove
değişken isim Toggle Remove
tambölen isim Toggle Remove
eleman isim Toggle Remove
kalıtımsal özellik taşıyan gen isim Toggle Remove
aracı kuruluş isim Toggle Remove
finansör isim Toggle Remove
kâhya isim Toggle Remove
unknown

figurative.

figurative kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı mecazi anlamındadır.
Anlam Tür
mecazi sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
mecazlı sıfat Toggle Remove
süslü sıfat Toggle Remove
betimsel sıfat Toggle Remove
simgesel sıfat Toggle Remove
sembolik sıfat Toggle Remove
unknown

footer.

footer kelimesinin toplam 2 türkçe karşılığı olup ilk anlamı altbilgi anlamındadır.
Anlam Tür
futbol isim Toggle Remove
altbilgi bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

exaggerate.

exaggerate kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı abartmak anlamındadır.
Anlam Tür
abartmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
büyütmek fiil Toggle Remove
şişirmek fiil Toggle Remove
aşırıya kaçmak fiil Toggle Remove
abartılı konuşmak fiil Toggle Remove
ileri gitmek fiil Toggle Remove
unknown

evidence.

evidence kelimesinin toplam 19 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kanıt anlamındadır.
Anlam Tür
kanıt isim  ilk anlam    Toggle Remove
delil isim Toggle Remove
bulgu isim Toggle Remove
ifade isim Toggle Remove
ispat isim Toggle Remove
tanıklık isim Toggle Remove
iz isim Toggle Remove
belirti isim Toggle Remove
tanık isim Toggle Remove
açıklık isim Toggle Remove
şahit isim Toggle Remove
şahitlik isim Toggle Remove
belirginlik isim Toggle Remove
göze çarpma isim Toggle Remove
kanıtlamak fiil Toggle Remove
göstermek fiil Toggle Remove
ispatlamak fiil Toggle Remove
belirtmek fiil Toggle Remove
açıklamak fiil Toggle Remove
unknown

event.

event kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı olay anlamındadır.
Anlam Tür
olay isim  ilk anlam    Toggle Remove
durum isim Toggle Remove
olgu isim Toggle Remove
vaka isim Toggle Remove
hadise isim Toggle Remove
yarışma isim Toggle Remove
karşılaşma isim Toggle Remove
sonuç isim Toggle Remove
maç isim Toggle Remove
hal isim Toggle Remove
akıbet isim Toggle Remove
unknown

essay.

essay kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı deneme anlamındadır.
Anlam Tür
deneme isim  ilk anlam    Toggle Remove
girişim isim Toggle Remove
kalkışmak fiil Toggle Remove
denemek fiil Toggle Remove
unknown

equivalent.

equivalent kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı eşdeğer anlamındadır.
Anlam Tür
eşdeğer sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
eşit sıfat Toggle Remove
denk sıfat Toggle Remove
karşılık isim Toggle Remove
bedel isim Toggle Remove
eşitlik isim Toggle Remove
unknown

element.

element kelimesinin toplam 11 türkçe karşılığı olup ilk anlamı eleman anlamındadır.
Anlam Tür
öğe isim Toggle Remove
eleman isim  ilk anlam    Toggle Remove
element isim Toggle Remove
unsur isim Toggle Remove
faktör isim Toggle Remove
bir parça isim Toggle Remove
esas isim Toggle Remove
doğa şartları isim Toggle Remove
atmosferik güçler isim Toggle Remove
ana unsur isim Toggle Remove
küçük bir miktar isim Toggle Remove
unknown

explain.

explain kelimesinin toplam 5 türkçe karşılığı olup ilk anlamı açıklamak anlamındadır.
Anlam Tür
açıklamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
anlatmak fiil Toggle Remove
açıklama yapmak fiil Toggle Remove
izah etmek fiil Toggle Remove
hesap vermek fiil Toggle Remove
unknown

exercise.

exercise kelimesinin toplam 18 türkçe karşılığı olup ilk anlamı egzersiz anlamındadır.
Anlam Tür
egzersiz isim  ilk anlam    Toggle Remove
alıştırma isim Toggle Remove
kullanma isim Toggle Remove
uygulama isim Toggle Remove
yapma isim Toggle Remove
çalışma isim Toggle Remove
idman isim Toggle Remove
talim isim Toggle Remove
yerine getirme isim Toggle Remove
tören isim Toggle Remove
yorum isim Toggle Remove
uygulamak fiil Toggle Remove
egzersiz yapmak fiil Toggle Remove
çalıştırmak fiil Toggle Remove
göstermek fiil Toggle Remove
alıştırmak fiil Toggle Remove
kullanmnak fiil Toggle Remove
çalışma yapmak fiil Toggle Remove
unknown

examine.

examine kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı incelemek anlamındadır.
Anlam Tür
incelemek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
sınamak fiil Toggle Remove
denetlemek fiil Toggle Remove
sorgulamak fiil Toggle Remove
muayene etmek fiil Toggle Remove
yoklamak fiil Toggle Remove
eleştirmek fiil Toggle Remove
sorguya çekmek fiil Toggle Remove
sınav yapmak fiil Toggle Remove
unknown

feature.

feature kelimesinin toplam 10 türkçe karşılığı olup ilk anlamı özellik anlamındadır.
Anlam Tür
özellik isim  ilk anlam    Toggle Remove
yüz hattı isim Toggle Remove
yüzün bir bölümü isim Toggle Remove
asıl şey isim Toggle Remove
sunuş isim Toggle Remove
belirtmek fiil Toggle Remove
önem vermek fiil Toggle Remove
karakterize etmek fiil Toggle Remove
yayınlamak fiil Toggle Remove
başrolde oynatmak fiil Toggle Remove
unknown

focus on.

focus kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı odak anlamındadır.
Anlam Tür
odak isim  ilk anlam    Toggle Remove
odak noktası isim Toggle Remove
dikkati toplayan şey isim Toggle Remove
odaklamak fiil Toggle Remove
odağı ayarlamak fiil Toggle Remove
bir noktada toplamak fiil Toggle Remove
unknown

extract.

extract kelimesinin toplam 14 türkçe karşılığı olup ilk anlamı çıkarmak anlamındadır.
Anlam Tür
çıkarmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
almak fiil Toggle Remove
çekmek fiil Toggle Remove
özünü çıkarmak fiil Toggle Remove
sağlamak fiil Toggle Remove
ihraç etmek fiil Toggle Remove
tatmak fiil Toggle Remove
seçerek almak fiil Toggle Remove
alıntı isim Toggle Remove
özet isim Toggle Remove
öz isim Toggle Remove
özüt isim Toggle Remove
esas isim Toggle Remove
seçme parça isim Toggle Remove
unknown

explore.

explore kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı keşfetmek anlamındadır.
Anlam Tür
keşfetmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
araştırmak fiil Toggle Remove
muayene etmek fiil Toggle Remove
kontrol etmek fiil Toggle Remove
unknown

exhibit.

exhibit kelimesinin toplam 8 türkçe karşılığı olup ilk anlamı sergi anlamındadır.
Anlam Tür
sergilemek fiil Toggle Remove
göstermek fiil Toggle Remove
sunmak fiil Toggle Remove
ortaya koymak fiil Toggle Remove
teşhir etmek fiil Toggle Remove
sergi isim  ilk anlam    Toggle Remove
sergilenen şey isim Toggle Remove
ibraz edilen belge isim Toggle Remove
unknown

exclude.

exclude kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı dışlamak anlamındadır.
Anlam Tür
dışlamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
hariç tutmak fiil Toggle Remove
çıkarmak fiil Toggle Remove
dışında tutmak fiil Toggle Remove
dahil etmemek fiil Toggle Remove
içeri almamak fiil Toggle Remove
kovmak fiil Toggle Remove
unknown

evaluate.

evaluate kelimesinin toplam 4 türkçe karşılığı olup ilk anlamı değerlendirmek anlamındadır.
Anlam Tür
değerlendirmek fiil  ilk anlam    Toggle Remove
ölçmek fiil Toggle Remove
değer biçmek fiil Toggle Remove
paha biçmek fiil Toggle Remove
unknown

estimate.

estimate kelimesinin toplam 12 türkçe karşılığı olup ilk anlamı tahmin anlamındadır.
Anlam Tür
tahmin isim  ilk anlam    Toggle Remove
hesap isim Toggle Remove
takdir isim Toggle Remove
değerlendirme isim Toggle Remove
ölçüm isim Toggle Remove
hüküm isim Toggle Remove
tahmin etmek fiil Toggle Remove
kestirmek fiil Toggle Remove
biçmek fiil Toggle Remove
değer biçmek fiil Toggle Remove
takdir etmek fiil Toggle Remove
hüküm vermek fiil Toggle Remove
unknown

establish.

establish kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kurmak anlamındadır.
Anlam Tür
kurmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
belirlemek fiil Toggle Remove
saptamak fiil Toggle Remove
yapmak fiil Toggle Remove
yerleştirmek fiil Toggle Remove
kanıtlamak fiil Toggle Remove
pekiştirmek fiil Toggle Remove
unknown

equal.

equal kelimesinin toplam 20 türkçe karşılığı olup ilk anlamı eşit anlamındadır.
Anlam Tür
eşit sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
aynı sıfat Toggle Remove
denk sıfat Toggle Remove
sıfat Toggle Remove
dengeli sıfat Toggle Remove
uygun sıfat Toggle Remove
başabaş sıfat Toggle Remove
yeterli sıfat Toggle Remove
düzenli sıfat Toggle Remove
yanlı sıfat Toggle Remove
hayır demez sıfat Toggle Remove
sakin sıfat Toggle Remove
dingin sıfat Toggle Remove
denk isim Toggle Remove
emsal isim Toggle Remove
yaşıt isim Toggle Remove
akran isim Toggle Remove
eş değerde olmak fiil Toggle Remove
bir olmak fiil Toggle Remove
yetişmek fiil Toggle Remove
unknown

employ.

employ kelimesinin toplam 6 türkçe karşılığı olup ilk anlamı kullanmak anlamındadır.
Anlam Tür
kullanmak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
çalıştırmak fiil Toggle Remove
görevlendirmek fiil Toggle Remove
iş vermek fiil Toggle Remove
meşgul etmek fiil Toggle Remove
harcamak fiil Toggle Remove
unknown

emphasize.

emphasize kelimesinin toplam 3 türkçe karşılığı olup ilk anlamı vurgulamak anlamındadır.
Anlam Tür
vurgulamak fiil  ilk anlam    Toggle Remove
üzerinde durmak fiil Toggle Remove
önemini belirtmek fiil Toggle Remove
unknown

As a matter of fact she liked Patrick a lot.

fact kelimesinin toplam 7 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gerçek anlamındadır.
Anlam Tür
gerçek isim  ilk anlam    Toggle Remove
olgu isim Toggle Remove
durum isim Toggle Remove
olay isim Toggle Remove
unsur isim Toggle Remove
hakikat isim Toggle Remove
eylem isim Toggle Remove
unknown

He had a good figure and a good carriage, a sufficient flow of words to pass for wit, a certain natural grace, an air of nobility and pride, a gallant moustache and an eloquent eye, attributes which women like.

figure kelimesinin toplam 23 türkçe karşılığı olup ilk anlamı anlamaya anlamındadır.
Anlam Tür
şekil isim Toggle Remove
rakam isim Toggle Remove
figür isim Toggle Remove
resim isim Toggle Remove
sayı isim Toggle Remove
şahsiyet isim Toggle Remove
desen isim Toggle Remove
şahıs isim Toggle Remove
endam isim Toggle Remove
vücut yapısı isim Toggle Remove
insan tasviri isim Toggle Remove
fiyat isim Toggle Remove
resmetmek fiil Toggle Remove
tasvir etmek fiil Toggle Remove
düşünmek fiil Toggle Remove
şekillendirmek fiil Toggle Remove
desenlemek fiil Toggle Remove
süslemek fiil Toggle Remove
yeralmak fiil Toggle Remove
anlamı olmak fiil Toggle Remove
rol oynamak fiil Toggle Remove
ifade etmek fiil Toggle Remove
anlamaya bilinmeyen  ilk anlam    Toggle Remove
unknown

essential.

essential kelimesinin toplam 9 türkçe karşılığı olup ilk anlamı gerekli anlamındadır.
Anlam Tür
gerekli sıfat  ilk anlam    Toggle Remove
zorunlu sıfat Toggle Remove
başlıca sıfat Toggle Remove
esaslı sıfat Toggle Remove
köklü sıfat Toggle Remove
esans türünden sıfat Toggle Remove
asıl gerekli şey isim Toggle Remove
esas özellik isim Toggle Remove
esas olan şey isim Toggle Remove